Ik ben Fred van Descartes

Voor alle vragen rondom EDI & B2B messaging sta ik samen met mijn collega's voor u klaar

Neem contact met mij op

EDI is al ongeveer 40 jaar de internationale standaard voor berichtenuitwisseling in de logistiek. Maar is EDI na 40 jaar nog wel relevant? Waarom gebruiken organisaties het? En is het een noodzakelijk kwaad, of kan het echte voordelen opleveren voor de bedrijfsvoering? En is EDI een IT of Business vraagstuk? En hoe verhouden API's zich tot EDI?

In het interview voor #allesislogistiek hoort u de antwoorden op deze en op andere vragen.