Tolldagen 2021


Tolldagen - Norges største møteplass for tollspørsmål

Endelig har vi igjen mulighet for å ønske deg som jobber med internasjonal handel velkommen til en dag sammen med oss i Tolletaten. På Tolldagen 2021 setter vi søkelys på fremtidens internasjonale handel. Arne Hjeltnes vil være konferanseleder og holde tråden gjennom dagen.

Konferansens temaer

Pandemiens effekt på grensekontroll og forsyningssikkerhet, fremtidens internasjonale handel og digitalisering vil få fokus på konferansen. En rekke kunnskapsrike fagpersoner fra Tolletaten vil dele sin innsikt om disse temaene.

Hvordan kan vi legge til rette for virksomhetens fortolling?


Toll- og transportsystem GCT (Global Customs and Transport) er godt egnet til å håndtere all tollbehandling og alle kontakter med transport i et enkelt system.

En komplett tollhåndteringsprosess sikrer full overholdelse av forskrifter og at all nødvendig tolldokumentasjon for forskjellige land er på ett sted. GCT reduserer kostnadene, for eksempel ved å eliminere doble tollsatser på retur av varer fra EU eller et annet tredjeland.

Dato og registrering:


• Onsdag 17. november 2021

• Kl. 09:00–15:30

• Delta i Oslo kongressenter eller se direktesending

Jeg håper å se deg på Tolldagen!


Vil du forhåndsbestille et møte med vår ekspert Per Olafsen i løpet av Tolldagen?

Eller har du tanker om hvordan virksomheten din kan effektivisere tollhåndteringen? Ta gjerne kontakt med meg for vidare samtal kring automatiserte tollprosesser.

Per Olafsen , Senior Account Executive, Global Sales

Vil du vite mer om Descartes tolløsninger?