Guide for tollendringer der sker i 2024


Norske tollvesen gjør endringer - Er dere forberedt?

I 2023 begynte en større digitalisering da deklarering og informasjon om varer i større grad skal skje før varene passerer grensa. Dette betyr nye prosesser for importører.

Oversikt over endringer

1. januar 2023 innførte Tolletaten nytt tollregelverk der medfører en del endringer, og vil påvirke tollhåndteringen fremover.

• Direktekjøring avvikles fra mars 2024.

• I en overgangsperiode, frem til 1. april 2025, vil direktekjøring fortsatt være mulig uten at varen deklareres før eller ved grensepassering.

• Varer deklareres innen 10 dager etter grensepassering.

• Dette vil gi grunnlag for bedre kontroll av eksport og import av varer.

• Det er krav om digital melde- og opplysning for alle transportmåter.

• Fra 1. april 2025 blir Digitoll hovedregelen.

 

Last ned vår guide:Vil du prate tollbehandling med noen av våre eksperter?Book et møte med oss i dag så forteller vi om hvordan du kan skape en effektiv og sikker tollbehandling med automatiserende prosesser til bl.a. tolldeklarasjoner og tollager.