Guide - kommende tollendringer 2023

Norske tollvesen gjør endringer - Er dere forberedt?

I 2023 vil det bli en større digitalisering da deklarering og informasjon om varer i større grad skal skje før varene passerer grensa. Dette betyr nye prosesser for importører.

Oversikt over endringer

Fra 1. januar 2023 innfører Tolletaten nye prosedyrekoder med sikte på å bringe de norske prosedyrekodene på nivå med EUs praksis på området.

• Endringen medfører at prosedyrekoden blir firesifret.

• Denne firesifrede koden er en sammenkjeding av gjeldende eller etterspurt prosedyrekode (tosifret) og foregående prosedyrekode (tosifret). koden og den foregående prosedyrekoden (tosifret).

• Hensikten med en firesifret kode er å samle inn mer informasjon.

• Dette vil gi grunnlag for bedre kontroll av eksport og import av varer.

• En styrket kontroll vil redusere deklarasjonsfeil og dermed øke kvaliteten på datagrunnlaget for kvaliteten på datagrunnlaget som brukes i utarbeidelsen av handelsstatistikken.

• Endringene i prosedyrekodene er tilpasset det nye regelverket som trer i kraft samtidig. trer i kraft samtidig.

• Kundene må legge til en forespurt behandlingsdato etter 1. januar 2023 for alle deklarasjoner. januar 2023 for alle deklarasjoner som inngis mellom 30. desember 2022 og 1. januar 2023.

 

Last ned vår guide:Vil du prate tollbehandling med noen av våre eksperter?Book et møte med oss i dag så forteller vi om hvordan du kan skape en effektiv og sikker tollbehandling med automatiserende prosesser til bl.a. tolldeklarasjoner og tollager.