Service


Förbättra produktiviteten, servicens tillförlitlighet och tiden som spenderas med kunden

Vi erbjuder branschledande lösningar för servicepersonal och säljare. Med våra lösningar kan du planera, utföra och följa upp på service- och säljaktiviteter från bokningen tills det att säljaren har gjort sitt besök eller serviceuppdraget har slutförts. Våra lösningar effektiviserar servicen och säljarbetet och ger bättre överblick över de dagliga aktiviteterna.

Descartes innovativa molnbaserade lösningar fungerar för alla verksamheter – enkla såväl som avancerade service- och säljorganisationer.

Viktiga funktioner för serviceverksamheter


Prata med en av våra experter