Tulldeklarationer

Kundcase
Brav Norway (fd. Swix) distribuerar till hela världen. Med tullager eliminerar de dubbla tullavgifter vid distribution in och ut ur Norge. Driftschef Torbjörn Haugen berättar mer:
card tile air freight blue digital
White Paper
Maximize ecommerce potential by automating Section 321 Type 86 entries

Uppnå bättre efterlevnad av gällande tullregler samt skicka tulldeklarationer på ett effektivt sätt


United States – Customs Declarations
Hantera anslutning för att skicka tulldeklarationer till U.S.Customs & Border Protection (CBP) andra amerikanska myndigheter
Canada – Customs Declarations
Förberedelser av deklarationer och anslutning till Canada Border Services Agency (CBSA)
Europe – Customs Declarations
Uppnå bättre tulldeklarationer inom EU och följ landsspecifika åtgärder

Med ständigt förändrade internationella handelsregler kan det vara svårt att effektivt hantera klassificeringen av varor och handelsdata. Avsändare, tillverkare, återförsäljare och yrkesverksamma måste behålla stora mängder data för klassificering samtidigt som de måste se till att efterleva de regler som gäller för handel över olika landsgränser.

Med stöd av en omfattande databas med regler, förordningar, avgifter och andra begränsningar och avancerad kapacitet för sökning av HS-koder (Harmonized System), erbjuder Descartes lösningar för produktklassificering och avgiftsberäkning en enda källa till pålitlig och uppdaterad verksamhet data, viktigt för framgång i dagens konkurrensmiljö. Enligt resultaten av våra studier uppnår företag som automatiserar denna process produktklassificering upp till sju gånger högre än manuella procedurer.

Descartes, en stor aktör inom tulldatahantering, erbjuder en kraftfull lösning för global, snabb och automatiserad klassificering av varor och hantering av tullar, som kan minska riskerna genom att automatiskt registrera varje steg i efterlevnadsprocessen.

GHY logo

— Alan Dewar, EVP, Client Services & Regulatory Affairs, GHY International

"With Descartes’ help, GHY makes cross-border trade part of our customers’ competitive advantage."

READ THE PRESS RELEASE

Ready to see Descartes Customs Declaration solutions in action?


Additional Resources


card tile customs worker
U.S. Section 321 Type 86 Resource Center
Learn how to take advantage of this customs entry type for low-value shipments
image - containers
On-demand Web Seminar
Cross Border Compliance: A Decade in Review
Animation
Descartes Forwarder Broker & Customs Solution
On-demand Web Seminar
See the latest results of our Customs Broker and Freight Forwarder industry annual benchmark survey

Looking to meet with a solution expert?