Sedan 2017 har Descartes varje år genomfört en av branschens mest utförliga undersökningar med målet att få större insikt om hur transportledning ser ut i världen och de organisationer som driver utvecklingen.

Årets eBok 2022 tar upp de bästa strategierna inom Transport Management, trender i branschen och teknik som används idag. Med svar från 285 personer som deltagit i undersökningen presenteras nyckeldiagram och insikter om ekonomi, investeringar, företagstillväxt, utmaningar och mycket mer.

Undersökningen stärker uppfattningen att den globala marknaden ständigt utvecklas, och vår uppgift att ständigt hitta den växande kopplingen mellan finansiellt resultat, det strategiska värdet på företagens transporter och relaterade investeringar i ny teknologi.

Innehåll i årets eBok:

  • Vilka som deltog
  • Deltagarnas perspektiv
  • TM-strategier och taktik
  • Nyckeltrender och insikter
  • Teknikutveckling
  • Resultat
  • Branschutmaningar