Tulldagen 2021


Träffa våra tullexperter på Tulldagen


tulldagen 2021

Tulldagen - Sveriges största mötesplats för tullfrågor

Tulldagen är dagen för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor. Eventet anordnas varje höst i Stockholm, Göteborg och Malmö och är ett samarbete mellan Tullverket, Stockholms handelskammare, Västsvenska handelskammaren, Sydsvenska industri‑ och handelskammaren och Transportindustriförbundet.

Ta del av intressanta seminarier samtidigt som du träffar branschkollegor, kunder och samarbetspartner. Vi hoppas att vi i år kommer att kunna delta på tulldagarna på plats, men årets erbjudande innehåller även ett helt digitalt arrangemang. Du kan alltså se fram emot Tulldagen 2021 i en eller annan form.

Hur kan vi underlätta din verksamhets tullhantering?


Tull och transportsystemet GCT (Global Customs and Transport) lämpar sig väl för att sköta all tullhantering och alla kontakter med transport i ett enda system.

En komplett tullhanteringsprocess säkrar full regelefterlevnad samt att all nödvändig tulldokumentation för olika länder finns på en och samma plats. Med GCT reduceras kostnader, exempelvis genom att eliminera dubbla tullavgifter vid returer av varor från EU eller annat tredjeland.

Datum för årets tulldagar och anmälan:

Göteborg 10 november

Stockholm 23 november

Malmö 30 november

Digitalt 2 december

*OBS Om restriktionerna inte tillåter fysisk närvaro genomförs Tulldagen 2021 endast digitalt den 2 december. Det betyder att om du har anmält dig till en fysisk tulldag kommer du i stället att få en plats på den digitala.

Vi hoppas att du ser fram emot tulldagarna lika mycket som vi gör


Vill du förboka ett möte med våra experter Jimmy Berglund och Lars Persson under tulldagarna? Eller har du funderingar om hur din verksamhet kan effektivisera sin tullhantering? Tveka inte att höra av dig till oss på Descartes.

Jimmy Berglund tull-expert

Jimmy Berglund
Account Executive

Lars Persson VP Sales Nordic Region Descartes, tullexpert.

Lars Persson,
VP Sales Nordic Region

Vill du prata med en av våra experter?