Leveranser i rätt tid, på rätt plats

När omständigheterna är utmanande ska din leveransorganisation snabbt kunna anpassa distributionen utifrån varierande efterfråga av vissa varor. Med stöd för både ruttplanering och schemaläggning minskar också påverkan på mottagaren. Att kunna erbjuda ytterligare leveransalternativ, utan att påverka förmågan att optimera rutter och leveranser, är mycket viktigt för att inte överanstränga de resurser som finns tillgängliga. Under vårt webinar kommer vi att prata om hur strategisk ruttplanering ger olika fördelar för några verksamheters olika behov:

- Stark Group har minimerat väntetiden för leverans av material ut till byggplatser

- Pågens fick effektivare planering av veckoscheman och mer klimatsmarta transporter

- Iceland Post gick från traditionell postutdelning till paketleveranser med full visibilitet

Event Location
Online
Dates
2020 Jun 04 - 2020 Jun 04
Event Type