Nyheter


Sök efter relevanta nyheter här:

Det ökade trycket på att säkerställa effektiva leveranser, både till butiker och människors hem, är något vi aldrig tidigare upplevt. Efterfrågan på e-handel är enorm, vilket innebär en stor ökning av antalet hemleveranser, vilket i sin tur sätter stor press på leverantörerna att hitta effektiva och smarta lösningar.

Genom införandet av ruttplaneringsverktyget WinRoute från Descartes tar Pågen ett stort kliv på vägen mot att bli mer ännu mer klimatsmarta i sina transporter. Tack vare det nya systemet får Pågens medarbetare även ett verktyg som