Hvordan håndteres den voksende chaufførmanglen i Norden?


Hvad kan virksomheder i Norden lære af den globale chaufførmanglen?


I løbet af de seneste uger har vi kunnet læse om manglen på chauffører i Storbritannien, og hvordan det har ført til tomme hylder i butikkerne. Også i Norden ser vi samme tendens – der er ikke nok chauffører til at dække leveringsbehovet, en situation der ikke ser ud til at ændre sig i de kommende år med tanke på den hurtigt voksende e-handel.

For at mindske effekten af chaufførmanglen bliver arbejdsgiverne nødt til at gøre en indsats for at holde på de eksisterende chauffører og øge produktiviteten hos dem, der allerede findes i organisationen. Her kan ruteoptimering spille en vigtig rolle.

Læs mere om, hvordan ruteoptimering kan reducere risikoen for den globale chaufførmanglen i vores Driver Shortages Whitepaper.

Find ud af, hvordan din virksomhed bedst kan forberede sig på den voksende chaufførmanglen?