UCC Nyheder

Webinar: DMS ændringer i Danmark
Sådan forbereder du din toldadministration på de nye EU-krav
E-Bog: Sådan forbereder du din virksomhed
Vi har samlet alle de nye processer og datoer for de kommende ændringer i en e-bog.

UCC - Den nye fælles toldlovgivning i EU


Der er i øjeblikket ved at ske ændringer i den måde, hvorpå virksomheder i Europa indsender toldangivelser til toldmyndighederne. Her finder du alt det, du har brug for for at forberede din virksomhed på de ændringer, der finder sted under EU-toldkodeksen (UCC) i EU.

Den fremtidige toldangivelsesløsning for import er udsat:

• Udskydelsen vil ikke påvirke importen af varer til Danmark.

• Vi er i gang med at justere planen for udviklingen, og så snart planen er klar, vil vi melde mere ud om, hvornår den nye toldangivelsesløsning for import tages i brug, siger Jan Højgaard Funder, stabschef i Toldstyrelsen.

Vi har fokus på eksport og EU-forsendelser (Eksport og Transit) frem til 2023

• Arbejdet med implementeringen af de nye systemer foregår efter meget stramme EU-frister.

• EU forventer, at alle virksomheder har indført den nye løsning for eksport og EU-forsendelse senest den 1. september 2023, hvor det nuværende eksportsystem lukkes for opstart af nye angivelser.

• Vi forventer at have et testmiljø klar i foråret i Maj 2023, hvor virksomhederne løbende vil have adgang til at teste den nye løsning.

Tidsplan for de største implementeringer

• Modellen viser i forenklet form, hvornår de nye it-systemer tages i brug. EU-fristerne for de største systemimplementeringer er vist med en lodret linje.

• Planen er baseret på EU's flerårige strategiplan (MASP). EUTK-programmet følger tidsplanerne i MASP'en.