UCC Nyheder

Webinar: DMS ændringer i Danmark
Sådan forbereder du din toldadministration på de nye EU-krav
E-Bog: Sådan forbereder du din virksomhed
Vi har samlet alle de nye processer og datoer for de kommende ændringer i en e-bog.

UCC - Den nye fælles toldlovgivning i EU


Der er i øjeblikket en forandringsproces i gang for hvordan virksomheder i hele Europa indsender toldangivelser til toldmyndighederne. Det er derfor vigtigt at forberede sig på de ændringer, der kommer inden for rammerne af EU-toldkodeksen UCC (Union Customs Code) og det sker i flere etaper i Danmark.

Vi har fokus på DMS Eksport og DMS forsendelse (NCTS) frem til 1. maj 2024

• Arbejdet med implementeringen af de nye systemer foregår efter meget stramme EU-frister.

• DMS Eksport er Toldstyrelsens nye system til at angive varer til eksport. DMS Eksport erstatter e-Export.

• De eksisterende systemer til eksport og forsendelse lukker 1. maj 2024.

DMS Import tages i brug 31. december 2024

• DMS Import er Toldstyrelsens nye system til at angive varer til import.

• Første del af DMS Import, som understøtter e-handel, er satt i drift.

• Det eksisterende importsystem kører uændret videre for alle andre angivelser, indtil den resterende del af DMS Import tages i brug 31 december 2024.

Tidsplan for de største implementeringer:

• I EU-tidsplanen kan du få overblik over de største systemudrulninger, der er i vente frem mod udgangen af 2025. Modellen viser i forenklet form, hvornår de nye it-systemer tages i brug. EU-fristerne for de største systemimplementeringer er vist med en lodret linje.

• Planen er baseret på EU's flerårige strategiplan (MASP). EUTK-programmet følger tidsplanerne i MASP'en.