Alle spørgsmål

Descartes TM Benchmark
Survey 2023:

2023 TM Benchmark Report

Virksomhedens vækst og forbedret kundeservice står stadig øverst på listen over faktorer, der afgør, om virksomheder skal investere mere i Transport Management.

Generelle spørgsmål

Hvad er et Transport Management System (TMS)?

Et transport Management System (TMS) er en softwareplatform, der støtter virksomheder i at planlægge, udføre og optimere de fysiske forflytninger af varer, både indgående og udgående. Et Transport Management System sørger også for, at forsendelserne overholder gældende regler, og at al nødvendig dokumentation er tilgængelig.

Et TMS-system kan også beskrives som et system til transportstyring. I nogle tilfælde kan et kontroltårn også indgå i et TMS-system og dække forskellige områder. Et TMS-system håndterer de daglige transportprocesser, konsolidering, fakturering, dokumentation og sørger for, at fragt og varer leveres til tiden og inden for budgettet. Med et TMS-system kan organisationer forbedre effektiviteten i deres forsyningskæde, reducere transportomkostningerne og have kontrol over logistikken, uanset transportform: vej-, luft-, skibs- eller pakketransport. 

Hvilke typer TMS-systemer findes der?

Der findes overordnet to typer af TMS-systemer:

TMS for speditører (Shipper TMS) er skræddersyet til virksomheder, der enten agerer som speditører eller lastejere. TMS-systemet er designet til at optimere logistiske processor, forbedre driftseffektiviteten og minimere omkostningerne. TMS-løsninger for speditører tilbyder en række værktøjer, herunder ordrehåndtering, valg af transportør, lastoptimering, ruteplanlægning, fragtovervågning og rapportering. Det endelig mål er at give speditører et samlet overblik samt kontrol over varetransporten.

TMS for fragtfirmaer TMS-systemer for fragtfirmaer er specielt udviklet til fragtvirksomheder og logistikudbydere (LSP – Logistics Service Providers). Disse løsninger opfylder behovene for virksomheder, der fungerer som mellemmænd mellem speditører og transportører. TMS for fragtfirmaer gør det muligt at håndtere flere forsendelser fra forskellige speditører og koordinere med forskellige

TMS-systemer for fragtfirmaer er specielt udviklet til fragtvirksomheder og logistikudbydere (LSP – Logistics Service Providers). Disse løsninger opfylder behovene for virksomheder, der fungerer som mellemmænd mellem speditører og transportører. TMS for fragtfirmaer gør det muligt at håndtere flere forsendelser fra forskellige speditører og koordinere med forskellige transportører. Nøglefunktioner inkluderer forsendelseskonsolidering, dokumenthåndtering, toldangivelser, gebyrhåndtering, fragtsporing samt kommunikation mellem speditører og transportører. TMS for fragtfirmaer effektiviserer arbejdsgangene indenfor fragtspedition, hvilket muliggør effektiv håndtering af forsendelser på tværs af flere kunder.

Hvad er forskellen mellem et TMS-system og et system til ruteplanlægning?

Selvom et TMS- og et ruteplanlægningssystem er beslægtede og ofte arbejder sammen, er der nogle vigtige forskelle mellem dem:

Et Transport Management System (TMS) er en komplet softwareplatform, der dækker styringen af alle transportaktiviteter. Et TMS-system fokuserer på at styre hele transportprocessen, lige fra planlægning og eksekvering til synlighed og analyse.

Ruteplanlægning (routing-løsning) er enten en komponent i et TMS-system eller en selvstændig software, der specifikt beskæftiger sig med optimering og planlægning af de mest effektive ruter til transport af varer. De fokuserer primært på det taktiske aspekt af transportplanlægning og hjælper med at maksimere effektiviteten og omkostningsbesparelserne ved rutevalg.

Et TMS-system er en bredere transportstyringsplatform, der omfatter forskellige funktioner, herunder ruteplanlægning, mens et ruteplanlægningssystem er specifikt designet til at optimere ruter inden for transportstyring.

Trucks driving using TMS

Hvad er forskellen mellem et TMS og et FMS (Flåde Management System)?

Et TMS-system dækker et bredere spektrum af styring af transportaktiviteter, herunder ordrehåndtering, valg af transportør, ruteoptimering, fragtrevision og betaling samt rapportering. Det indebærer styring af godstransport fra et sted til et andet, hvilket ofte involverer flere transportører, transportformer og logistikprocesser.

Et FMS-system fokuserer derimod specifikt på at styre en virksomheds flåde af køretøjer. Det håndterer aktiviteter som sporing af køretøjer, planlægning af vedligeholdelse, brændstofstyring, chaufførstyring og overholdelse af lovgivning. Det primære formål er at sikre en effektiv forvaltning, vedligeholdelse og udnyttelse af flåden.

Hvor meget koster et TMS-system?

Omkostningerne ved et Transport Management System (TMS) vil variere meget afhængigt af en række faktorer som f.eks. antallet af forsendelser, testfunktioner og det nødvendige funktionalitetsniveau.

Prismodellen for TMS klassificeres i følgende kategorier:

a) Licensbaseret prisfastsættelse: Med denne model køber virksomheden en licens til TMS-softwaren, hvilket normalt er en engangsudgift. Yderligere omkostninger kan omfatte installation, tilpasning, oplæring og løbende vedligeholdelsesgebyrer. Licensomkostningerne kan variere fra titusinder til millioner af dollars, afhængigt af TMS-systemets omfang og avancerede funktioner.

b) Abonnementsbaseret prisfastsættelse: I denne model betales der løbende et abonnement for at få adgang til at bruge TMS-systemet. Abonnementsgebyret er ofte baseret på faktorer som antallet af brugere, transaktionsvolumen eller det ønskede funktionsniveau. Abonnementsomkostningerne kan variere fra et par hundrede til flere tusinde dollars om måneden.

c) Transaktionsbaseret prisfastsættelse: Den mest almindelige TMS-model for speditører er transaktionsbaseret (antal forsendelser) kombineret med en implementeringsomkostning. Den transaktionsbaserede model giver skalerbarhed, da omkostningerne er direkte knyttet til speditørens brug og arbejdsbyrde. Det giver virksomheder mulighed for at betale for TMS-systemet baseret på deres faktiske transportbehov, og kan være mere omkostningseffektiv for virksomheder med varierende forsendelsesmængder.

Det er vigtigt at bemærke, at prisstrukturerne kan variere betydeligt mellem forskellige TMS-leverandører, og at der kan være ekstra omkostninger forbundet med implementering, integration med eksisterende systemer, support og opgraderinger. Nogle ældre prismodeller tager også højde for antallet af brugere.

Der findes også andre varianter som freemium for små TMS-systemer med meget begrænsede funktioner. Hvis du ønsker at bruge flere funktioner, bliver det nødvendigt at betale ekstra. Det anbefales at kontakte TMS-udbydere direkte for at få præcis og opdaterede prisinformation baseret på specifikke virksomhedskrav.

Fordele ved et TMS

Hvorfor har jeg brug for et Transport Management System?

Et Transport Management System (transportstyringssystem) spiller en central rolle i den samlede forsyningskæde. Det er et effektivt værktøj, der gør det muligt for virksomheder at automatisere aktiviteter som: valg af transportør, fakturarevision, forbedre kontrol over omkostningerne og få et bedre overblik over logistikprocesserne. I sidste ende vil det sænke omkostningerne og øge kundetilfredsheden. Det kan give dig en konkurrencefordel fordi omkostningerne pr. ordre/transport bliver lavere og kunderne oplever at deres behov bliver opfyldt effektivt.

Hvilken type virksomheder vil have gavn af et TMS?

Hvor stor værdi et TMS-system kan tilføre din virksomhed, afhænger af flere faktorer, såsom virksomhedens størrelse, kompleksiteten i forsyningskæden, antallet af forsendelser der håndteres, samt transportbehovene.

Hvis din virksomhed involverer håndtering af store forsendelsesvolumener (1000+ om året) til mange steder eller lande, er et TMS-system et vigtigt værktøj, du kan bruge til at styre din forretning mere effektivt, sænke omkostningerne og få mere tilfredse kunder.

Et TMS-system kan være særligt fordelagtigt for virksomheder, der:

 • Har komplekse transportkrav.
 • Har brug for overblik over forsendelserne i realtid.
 • Ønsker at få flere og mere tilfredse kunder.

Hvis din virksomhed har relativt enkle transportbehov eller en lav forsendelsesvolumen (mindre end 1000 om året), er et TMS-system måske ikke nødvendigt.

Hvordan kan et TMS-system forbedre effektiviteten i forsyningskæden?

Et Transport Management System (TMS) kan forbedre forsyningskæden ved at effektivisere håndtering af transporter, hvilket er en kritisk del af enhver forsyningskæde. Et TMS-system kan hjælpe dig med at optimere transportvirksomheden, give bedre overblik, sænke omkostningerne, forbedre kundeservice, lette samarbejde og øge nøjagtigheden af dine data. Ved at forbedre din transportstyring, kan du også forbedre effektiviteten i forsyningskæden

Trucks navigating with tms

Hvorfor skal transportstyring være en vigtig del af min digitaliseringsstrategi?

Transportstyring bør være en vigtig del af din digitaliseringsstrategi af flere grunde:

Omkostningsbesparelser: Et TMS-system kan hjælpe dig med at optimere dine transportaktiviteter, reducere transportomkostningerne og undgå unødvendige udgifter. Ved at automatisere opgaver og forbedre effektiviteten kan du minimere manuelle fejl, spare tid og reducere behovet for dyre ekspresforsendelser.

Større effektivitet: Et digitalt Transport Management System (transportstyringssystem) automatiserer manuelle processer, reducerer papirarbejdet og forbedrer virksomhedens samlede effektivitet. Det sparer tid, mindsker fejl og sænker omkostningerne.

Bedre overblik: Med et TMS-system kan du spore forsendelser i realtid og have overblik over hele forsyningskæden. Det hjælper med at identificere eventuelle flaskehalse og vil forbedre din kundeservice.

Optimering: Et TMS-system kan optimere ruter og brugen af forskellige transportmidler i en organisation. Det sikrer, at forsendelserne bliver leveret til tiden og til den laveste pris. Resultatet er en reduktion af transportudgifterne og mere bæredygtighed.

Integration: Et TMS-system kan integreres med andre systemer såsom lagerstyringssystemer (WMS), regnskabssystemer, toldsystemer osv. Det giver et komplet overblik og en problemfri informationsstrøm gennem hele organisationens forsyningskæde.

Skalerbarhed: Et digitalt TMS-system kan skaleres op eller ned afhængigt af behov og efterspørgsel i virksomheden. Du kan dermed hurtigt integrere nye transportører, kunder og leverandører i systemet.

Hvilken merværdien kan et TMS-system give min virksomhed?

Et Transport Management System (TMS) tilbyder virksomheder mange fordele. Her er nogle af de punkter hvor virksomheder generelt oplever merværdi:

 • En omkostningsreduktion på 5-10 % af transportbudgettet.
 • Mere effektive processer i leveringskæden på tværs af regioner, transportformer og transportører.
 • Automatisering af forretningen for hurtigere og mere præcis fakturering og dokumentation.
 • Bedre overblik over dine transportprocesser og leveringskæden generelt.
 • Mere effektiv tidsstyring - færre manuelle trin resulterer i færre forsinkelser og mere præcise leveringstider.
 • Muligheden for at spore fragt, lokalt og globalt, på én enkelt platform.
 • Bedre overholdelse af import- og eksportregler, hvilket minimerer bøder og forsinkelser i forsendelser.
 • Forbedret forretningsindsigt på grund af bedre rapportering resulterer i mindre ventetid og procesforbedring.
 • Realtids opdateringer giver bedre kundeservice, mere tilfredse kunder og færre forsendelsesforsinkelser.

TMS og synlighed

Giver et TMS-system fuldt overblik over alle mine forsendelser?

Et TMS-system bør give et fuldt overblik over alle forsendelser. Det skal være korrekt integreret med andre systemer (ERP) og transportører. Ved at integrere med fragtfirmaer, transportører og andre datakilder kan et TMS-system give information i realtid om status for dine forsendelser, inklusiv sporing, leveringstider og potentielle forsinkelser eller andre problemer.

Et TMS-system bør også give indsigt i den overordnede effektivitet af dine transportaktiviteter, og mulighed for at analysere tendenser og identificere områder, der kan forbedres. Det kan hjælpe dig med at tage datadrevne beslutninger om transportører, ruter og transportmidler, samt optimere dine transportprocesser for at sænke omkostningerne og forbedre effektiviteten.

Et komplet TMS-system bør dække al kommunikation mellem speditører/transportører (inklusiv booking, statushændelser og fakturering) og give information om:

 • Sporing i realtid
 • Statusopdateringer
 • Samarbejde og kommunikation
 • Analyse og rapportering
 • Håndtering af undtagelser

Kan synlighed være en separat løsning i dit TMS?

Et TMS-system (transportstyringssystem) og software til synlighed kan være separate løsninger. De mere komplette TMS-platforme tilbyder indbyggede funktioner til overblik/synlighed. Disse er nøje integreret i hele TMS-systemet, hvilket giver mere fleksible og avancerede muligheder. Data er tilgængelige for alle TMS-brugere samt andre interne eller eksterne brugere. Komplette TMS-systemer kan også bruge systemets data til automatisk at kommunikere opdateringer via EDI/API-meddelelser til speditører/transportører, når det er nødvendigt.

Bemærk, at selvom det er muligt at have separate TMS- og synlighedssystemer, er integration mellem de to essentiel. Den tekniske integration mellem systemerne er kun en del af opgaven. Det er også meget vigtigt at datamodellen er afstemt. Hvordan TMS-systemet bruger de forskellige datapunkter det får fra en synlighedsudbyder, og hvilken logik der allerede er anvendt af synlighedsudbyderen selv, er afgørende for at der ikke opstår problemer hvor data bliver fortolket forkert.

TMS og bæredygtighed

Hvordan kan et TMS-system beregne den aktuelle udledning?

Et TMS-system til speditører er det ideelle sted at fastslå CO2-udledningen ved at indsamle og analysere data fra alle transportaktiviteter i en organisation, og anvende den samme logik på tværs af de forskellige speditører/transportører. Naturligvis tages der hensyn til den anvendte transportform, vægt og transporttype. Sådanne data er oftest kun fuldt tilgængelige i et TMS-system. Her er de vigtigste måder hvorpå et TMS-system måler CO2-udledning:

Transportform: Et TMS-system kan optimere de forskellige transportformer (lastbil, tog, skib, fly), der bruges af en organisation. Disse forskellige transportformer har naturligvis forskellige klimaaftryk. Disse oplysninger er afgørende for at estimere CO2-udledningen.

Lastens vægt: Et TMS-system kan beregne vægten af den last, der transporteres. Lastens vægt vil påvirke mængden af brændstof, der forbruges, hvilket påvirker CO2-udledningen.

Transportafstand: Et TMS-system kan beregne den tilbagelagte afstand for hvert transportmiddel. Når TMS-systemet kender køreafstanden, kan det estimere brændstofforbruget og den deraf følgende CO2-udledning.

Brændstofforbrug: Et TMS-system kan fastlægge brændstofforbruget for hvert transportmiddel. Disse data bruges til at estimere den genererede CO2-udledning.

Ved at indsamle og analysere data baseret på disse faktorer kan et TMS-system give et nøjagtigt estimat af organisationens CO2-udledning fra deres transportaktiviteter. Disse oplysninger kan bruges til rapportering, hvilket er obligatorisk i EU fra 1. januar 2024 for mellemstore/store virksomheder, samt til at identificere områder, der kan forbedres, og implementere strategier til at reducere CO2-udledningen.

fleet with delivery vehicles

Hvordan kan et TMS mindske CO2-udledningen?

Ved at udnytte kapaciteten i et TMS-system kan virksomheder optimere deres transportaktiviteter, mindske brændstofforbruget, minimere CO2-udledningen og træffe mere bæredygtige valg i deres logistikprocesser. Dette giver miljøfordele, omkostningsbesparelser og styrker virksomhedens sociale ansvar i transportsektoren og forsyningskæden.

Lastkonsolidering og samarbejde

Med et TMS-system kan du konsolidere dine laster, hvilket betyder at kombinere flere forsendelser til én enkelt last. Et TMS-system maksimerer lastbilskapaciteten og reducerer antallet af køretøjer, der er nødvendige for transporter, hvilket resulterer i færre emissioner og lavere energiforbrug.

Valg af transportør og samarbejde

Med et TMS-system kan virksomheder vælge transportører baseret på forskellige kriterier som ydeevne, serviceniveau og miljømæssig bæredygtighed. Ved at vælge transportører med bæredygtig adfærd, såsom brændstofeffektive flåder eller alternative energikilder, kan virksomheder tilpasse deres transportaktiviteter til bæredygtighedsmål.

Optimering af transportform og transportør

Ved at tage hensyn til faktorer som transittid, omkostninger og miljøpåvirkning kan et TMS-system hjælpe virksomheder med at træffe informerede beslutninger om at skifte til mere miljøvenlige transportformer, hvor det er muligt.

Dataanalyse og rapportering

Et TMS-system indsamler og lagrer transportdata, som giver værdifuld indsigt i bæredygtighedsinitiativer. Ved at analysere transportdata kan virksomheder identificere ineffektivitet, spore nøglepræstationsindikatorer (KPI'er) relateret til bæredygtighed og træffe datadrevne beslutninger for at forbedre virksomhedens miljømæssige præstation.

Har du andre tanker om, hvordan din organisation kan øge sin effektivitet med Transport Management?