Fremtidens toldbehandling bliver bygget lige nu – er I klar?

Toldområdet i Danmark har været digitaliseret i mange år, men toldsystemerne er forældede og lever ikke op til de øgede datakrav. Derfor skal Danmark udskifte hovedparten af alle sine it-systemer. Toldområdet forventes at være papirløst og fuldstændig elektronisk i 2025.


Høje datakrav fra EU

Opgaven udspringer af den forordning, som hedder EUTK (EU’s toldkodeks). Når alle EU-lande skal bruge og udveksle data på samme måde, skal også it-systemer og forretningsgange ensartes. Det er nødvendigt for at skabe så gode forhold for virksomhederne i EU som muligt. Det er en særlig stor opgave for Danmark, fordi Danmark for 20 år siden var frontløber med at digitalisere toldområdet.
Men teknologier ændrer sig, og toldområdet er ikke fulgt med. Mens Danmark står overfor en udskiftning af de fleste sine it-systemer, ser det anderledes ud for andre lande. Lande, som har været sene til at indføre elektroniske toldsystemer, har knap så stor en opgave foran sig.

I vores webinar fortæller vi om "Fremtidens toldbehandling". Alle EU-lande skal leve op til en ny forordning på toldområdet. I Danmark betyder det, at hovedparten af de danske it-systemer for told skal udskiftes. Der er mindre end 2 og et halvt år indtil toldbehandling i både Danmark og alle EU-lande skal understøttes af nye it-systemer. Er dine processer, din organisation og dine it-systemer klar til fremtidens toldbehandling?

- Vi diskutere hvilke udfordringer virksomhederne kan forvente at få på toldområdet de kommende år?
- Hvordan skaber it-støtte til toldhåndtering værdi?
- Hvorfor er it-støtte til toldhåndtering vigtig?
- Hvad skal man være opmærksom på for at sikre, at toldsystemet er opdateret med de seneste toldsatser, regler og krav?