Har du styr på din toldhåndtering?


Skal du outsource eller selv udføre opgaven?

Du kan outsource toldhåndteringen til transportører eller eksterne konsulenter, men du kan ikke outsource ansvaret! Det er virksomheden, og dens medarbejdere, der holdes ansvarlige for fejl og mangler.
Med dit eget toldsystem, som er fuldt konfigureret og tilpasset din virksomhed, har du styr på toldhåndteringen. Toldprocessen kan derefter automatiseres, hvilket reducerer omkostningerne og minimerer fejl:

• Ingen omkostninger ved kontrol af 3. part
• Lavere omkostninger pr. erklæring
• Ingen forsinkelser i forsendelsesprocessen
• Mindre binding til transportøren
• Større mulighed for at minimere transportomkostningerne for hver forsendelse

Betaler du dobbelt importafgift ved videresendelse ud af EU?

Håndterer du dine ubrugte varer i toldoplag for at undgå dobbelt toldafgift? Med et toldsystem opfylder du alle toldoplagskrav uden øget arbejdsindsats.

Ændring af dansk import fra 1. januar 2023 – er du klar?

Alle EU-lande skal leve op til en ny regulering inden for toldområdet. I Danmark betyder det, at de fleste danske it-systemer til toldhåndtering skal udskiftes. Og processerne bliver helt nye.
Der er mindre end to og et halvt år til, at toldhåndteringen i Danmark, og alle EU-lande, skal understøttes af nye it-systemer. Er dine processer, din organisation og dine it-systemer klar til fremtidens toldhåndtering?

Har du kontrol over, hvem du sælger til?

Der er 700.000 sanktionerede mennesker og virksomheder. Vi forklarer, hvorfor og hvordan du nemt kan sikre screening af dine partnere, før du handler med dem.

I webinaret med velkomst ved CEO Søren Vammen fra DILF, får du indsigt i, hvordan du kan sikre, at eksport/import udføres korrekt.