Med over 50 kunder, der i løbet af 2020 gik over til skyen for at klare deres toldbehandling, sigter Descartes nu mod nye mål. Med flere leverancer som følge af den stadig mere omfattende e-handel sigter virksomheden mod øget ekspansion i Norden med flere kunder og flere ansatte.

2020 var et succesrigt år for Descartes, den canadiske virksomhed med nordisk kontor i Malmö, som leverer løsninger inden for ruteoptimering, toldhåndtering og Transport Management til virksomheder i hele verden. Over 50 kunder valgte at gå over til Descartes skybaserede toldløsning GCT sidste år. Der har været en udvikling i gang i nogle år, men den er virkelig intensiveret i forbindelse med, at pandemien tog fart. Salgschef Norden og ansvarlig for told, Lars Persson mener, at udviklingen ganske vist er gået hurtigere, end virksomheden havde planlagt, men at sidste års store migration af kunder ikke forbavser ham.

– Vi har forestillet os, at mange af vores kunder ville flytte over til skyen inden for de kommende år, men vi havde vel ikke rigtigt regnet med, at det ville gå så hurtigt. Vi ser nu, hvordan vores kunder ved at have alt i skyen får en betydeligt enklere og smidigere behandling af deres toldproces, hvilket naturligvis er noget vi stræber efter. Hvis vi kan gøre det nemmere for kunden og reducere den administrative byrde, er det en succes. Jeg tror, at vi i den nærmeste tid vil se flere kunder, der vælger vores løsninger, da den giver hurtige og tydelige effekter for virksomheden, siger Lars Persson.

Flere fordele kan forventes

Der er flere fordele ved at gå over til en skybaseret toldhåndtering som Descartes GCT-løsning. Kunderne får bl.a. mulighed for at modtage og behandle tolddokumenter elektronisk og automatisk generere eksport- og importdokumentation i en fuldt ud integreret proces.

– Vores toldløsning GCT er hovedsageligt rettet mod virksomheder med store krav til en effektiv told- og transportbehandling, og samtlige de kunder, der nu er gået over til skyen, stiller netop store krav til deres leverancer. Af erfaring ved vi, at GCT hjælper med at reducere vores kunders omkostninger til toldbehandlingen og automatisere deres toldprocesser. Det skal blive rigtig sjovt at fortsætte med at arbejde sammen med de her kunder, for at de skal få endnu bedre styr på deres leverancer, siger Lars Persson.

Skal fremme udviklingen på vestkysten  

En af de virksomheder, der har valgt at gå over til GCT, er Hallandshamnar – en af Sveriges ti største havne, der i dag regnes som den moderne tids logistikvirksomhed. Virksomheden, med aktiviteter i Halmstad og Varberg, tilbyder kundetilpassede samlede løsninger inden for områderne havne-, terminal- og lagertjenester. For at kunne fortsætte med at skabe vækst, give langsigtet god rentabilitet og fremme udviklingen på vestkysten valgte virksomheden at indføre skybaseret toldbehandling fra Descartes. – Vi valgte GCT fordi vi ganske enkelt ser store fordele ved det. Vi ser konstant på vores måde at arbejde på, og hvilke værktøjer vi bruger til at blive smartere og mere effektive. Med GCT-løsningen fra Descartes kan vi på en betydelig nemmere måde end tidligere klare vores toldbehandling og kontakter med forskellige speditører, siger Henrik Nanfeldt, Chief Operating Officer hos HallandsHamnar.