Tal fra Danmarks Statistik viser en vækst i e-handelen på 5 procentpoint sammenlignet med 2019, hvilket er den største stigning i syv år. Selvom årets julehandel er sværere at forudse end normalt, er det muligt, at den også vil stige. Derfor handler det nu for forhandlere og leverandører meget om at forberede sig på at kunne håndtere en øget mængde leverancer på en effektiv måde. 

E-handelen er vokset i flere år i Danmark, men i 2020 er væksten accelereret. 85 procent af den danske befolkning i alderen 16–89 år har ifølge tal fra Danmarks Statistik handlet online inden for de seneste tolv måneder. Stigningen er den største i syv år. Postnord i Danmark kunne for nylig rapportere, at de i løbet af årets Black Week har håndteret 38 % flere pakker sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket også viser en tydelig tendens inden for e-handel.

For forhandlere og leverandører betyder denne udvikling i en tid med julehandel et øget pres og større krav til hurtige, effektive og træfsikre leverancer.

"Vi forventer, at den danske e-handel vil stå meget stærkt i årets julehandel, hvilket betyder, at forhandlerne skal sikre sig, at de kan håndtere den øgede efterspørgsel, og at kunderne får deres pakker til rette tid og på rette sted. Forhandlerne skal nu afstemme deres systemer og processer bag leverancerne, så de bliver så effektive og stabile som muligt. De skal også sørge for, at chaufførerne har den støtte, de behøver, da de sandsynligvis vil slå rekorder i antallet af udkørsler", siger salgschef hos Descartes i Norden, Lars Persson.