2023 har været et overgangsår for logistik- og transportbranchen. I 2024 vil aftagende økonomisk vækst og øgede omkostninger fortsat presse branchen til at blive meget mere produktiv og tage nye arbejdsmetoder i brug. Lars Persson, nordisk salgschef hos Descartes, fremhæver fire tendenser, der vil forme logistik- og transportbranchen i 2024, og fortæller, hvad  beslutningstagere kan gøre for at drage fordel af dem.

Fortsat mangel på arbejdskraft
Transport- og logistikvirksomhedernes brancheorganisation ITD vurderer, at der mangler 10.000 chauffører i Danmark. Det er tydeligt, at manglen på arbejdskraft ikke vil aftage i løbet af det kommende år.

– Også i 2024 vil det være en udfordring at finde kvalificerede medarbejdere. Der er en generel mangel på disponibel arbejdskraft i alle brancher, og arbejdstagerne vil fortsætte med at skifte mellem brancherne for at finde de højeste lønninger eller de mest gunstige arbejdsvilkår. Logistik- og transportbranchen bliver nødt til at fokusere på strategier til fastholdelse af medarbejdere og indføre mere automatisering, så arbejdspladsen opleves mere moderne, siger Lars Persson, nordisk salgschef hos Descartes.

Øgede omkostninger er en udfordring for branchen
Ligesom resten af samfundet oplever transportbranchen stigende omkostninger til arbejdskraft, brændstof og andre investeringer. Det betyder, at logistik- og transportvirksomhederne fortsat vil have fokus på at reducere omkostningerne.

– De traditionelle måder at drive forretning på vil blive udfordret, idet virksomhedsledelsen kæmper for at opretholde overskudsgraden. Logistik- og transportvirksomheder bliver nødt til at være meget kreative i 2024 og arbejde strategisk på at identificere ændringer i forsyningsnetværk, indkøbsstrategier, transportmåder og service, der kan reducere omkostningerne, siger Lars Persson.

Hård konkurrence, fordi kundeoplevelsen bliver stadigt vigtigere
Der er sket et skifte i definitionen af kundesucces fra kundeservice til kundeoplevelse. Flere undersøgelser viser, at kunderne vil forvente større leveringspræcision, pålidelighed og adgang til leveringsstatus i realtid med henblik på at forbedre leveringen eller håndtere afvigelser.

– Logistik- og transportvirksomheder må sikre, at deres leveringsprocesser og systemer understøtter korrekte og omkosningseffektive metoder til booking af snævrere tidsvinduer, hjælper med at opfylde deres leveringsløfter og engagerer kunderne elektronisk under hele leveringen, konstaterer Lars Persson og fortsætter:

– Dem, der benytter en tredjepartsleverandør, bør forvente samme evne til at integrere booking- og sporingsdata som hos kunden.

Nye forretningsmodeller ser dagens lys
Som følge af presset for at reducere omkostningerne og imødekomme kundernes øgede forventninger vil der være fokus på at udnytte nye logistikbaserede forretningsmodeller og elektronisk kundekontakt.

– Transport- og logistikbranchen går fra faste leveringscyklusser for B- og C-kunder til hybridruter, der kombinerer faste leverancer til deres A-kunder med dynamiske leverancer til B- og C-kunder. Miljøvenlige leveringsalternativer får også betydning for logistik- og transportvirksomheder, siger Lars Persson og tilføjer:

– Kombinationen af nye leveringsmodeller, f.eks. gruppering af ordrer til en enkelt ugentlig levering eller brug af teknologi til identificering af de mest bæredygtige leveringsalternativer i købsprocessen, vil ikke blot give kunderne de miljøvenlige leveringsalternativer, som de i stigende grad vil efterspørge i 2024, men også reducere leveringsomkostningerne, afslutter Lars Persson, nordisk salgschef hos Descartes.