E-handelen fortsætter med at stige – sådan skaber du fremtidssikker og bæredygtig hjemmelevering i en usikker omverden 


I forbindelse med den aktuelle mangel på chauffører, høje omkostninger og en usikker omverden er der i dag mange e-handlende, der kæmper med at opfylde forbrugernes krav om hurtig og smidig hjemmelevering. Derudover står miljøansvar højt på dagsordenen, når forbrugerne skal vælge hjemmelevering, men spørgsmålet er, om hurtig og smidig hjemmelevering virkelig er bæredygtig? 

E-handelen fortsætter med at stige, forbrugeradfærden ændrer sig, og der stilles store krav til hurtig og bæredygtig levering. Men hvad skal e-handlende gøre for at opfylde forbrugernes krav og fremtidssikre bæredygtig hjemmelevering? Markedsansvarlig hos Descartes, Andrew Tavener, giver sit billede af fremtidens leverancer.  

Nye teknologier og innovationer  

Den stigende e-handel giver udfordringer inden for logistik, økonomi og miljø. Virksomheder bør afprøve nye, alternative køretøjer, herunder el-køretøjer, droner og automatiske leveringsrobotter for at reducere udledningen og øge effektiviteten. Disse innovationer giver flere muligheder, men også udfordringer som stigende elpriser. Det gælder for e-handelen, at man skal turde teste nye teknologier og innovationer samt sikre effektiv planlægning og ruteplanlægning, der er tilpasset forbrugernes efterspørgsel.  

Gennemføre tiltag omgående 

Virksomheder har ikke råd til at vente på, at fremtiden bliver defineret, de skal gennemføre tiltag omgående. De skal finde løsninger for at maksimere brugen af den eksisterende flåde af køretøjer, f.eks. automatisk bruge elbiler i "Clean Air Zones" eller inkludere cykler i ruteplanlægningen ved kortere leverancer. Desuden kan data give god indsigt i fremtidens leverancer. Med kunstig intelligens og maskinlæring får e-handlende desuden en mere træfsikker ruteplanlægning, mere præcis ankomsttid og mulighed for automatiserede forbedringsforslag.  

Giv forbrugerne fordelen at kunne vælge  

Hvis I opfylder forbrugernes forventninger til hjemmelevering, kan antallet af unødvendige returneringer minimeres. Øget kundetilfredshed og vellykkede leverancer kan opnås ved at tilbyde forbrugerne et udvalg af datoer og tidspunkter, og unødvendige kørsler kan elimineres ved at tilbyde en optimeret leveringstid samt mulighed for ombooking.  

Det er svært at forudsige, hvordan fremtidens leverancer kommer til at se ud. Men det er sandsynligt, at forbrugernes efterspørgsel vil stige, og det kræver en fremtidssikret løsning at imødekomme kravene. Det kræver, at e-handlende ikke lader uvisheden for fremtiden hindre dem i at træffe relevante foranstaltninger allerede i dag.