Toldhåndteringen ændres i 2022


Descartes kommenterer de nye krav fra EU 

Der er i øjeblikket en forandringsproces i gang for, hvordan virksomheder i hele Europa indsender toldangivelser til toldmyndighederne. Det er derfor vigtigt at forberede sig på de ændringer, der vil ske inden for rammerne af UCC (Union Customs Code) og det sker i flere etaper i Danmark. Ghassan Rassoul, nordisk produktchef hos Descartes, førende systemleverandør med løsninger inden for toldhåndtering, ruteoptimering og transportstyring, kommenterer ændringerne. 

-Vi står klar med velafprøvet funktionalitet til håndtering af eksport, import, håndtering af toldoplag og oprettelse af nødvendige toldangivelser i ét system. Vi følger udviklingen tæt, og vores lokale toldeksperter er klar til at diskutere ændringerne og besvare eventuelle spørgsmål, siger Ghassan Rassoul.  

Det nuværende importsystem lukkes når anden del af importsystemet går i drift. Første del af importsystemet blev sat i drift den 1. juli 2021 (Reduceret datasæt H7). Anden del skulle have været klar ultimo 2022, men den 05/04/2022 meddelte Toldstyrelsen at det blevet forsinket. Descartes har løbende dialog med Toldstyrelsen omkring dette. Indtil videre afventer vi nærmere tidsplaner samt tekniske specifikationer. 

-Ændringerne berører ikke kun toldmyndighederne. På sigt skal alle virksomheder, der insender toldangivelser i Danmark, skifte til Toldstyrelsens system DMS. Derfor opforder vi til at man holder øje med udviklingen da større krav til data kan være komplekst og tidskrævende for danske virksomheder, som beskæftiger sig med import, eksport og forsendelser. Anbefaling er at man booker/adviserer sine interne IT & administrative ressourcer allerede nu, og ikke venter med at finde ud af, hvilke justeringer der skal laves, siger Ghassan Rassoul. 

For at hjælpe virksomheder har Descartes samlet alle de nye processer og datoer for de kommende ændringer i en e-bog.