IDMS & EDMS/AES

Het nieuwe douaneplatform voor België

Video - Klantcase ID Logistics
ID Logistics optimaliseert douanediensten met Descartes Customs
eBook: Belangrijkste douanewijzigingen België
Overzicht van de wijzigingen rond import, export, NCTS en Tijdelijke Opslag in België

Aanpassingen Belgische Douane in het kader
van MASP-C

De Europese Unie heeft nieuwe beleidslijnen voor elektronische douaneprocedures vastgelegd in het Multi-Annual Strategic Plan for Electronic Customs (MASP-C). Het MASP-C stelt als doel om papieren douaneprocedures tegen medio 2025 volledig te vervangen en biedt richtlijnen waarmee meerdere strategische doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt. Dit strategisch meerjarenplan voor elektronische douanesystemen zal daarmee de douaneafhandeling in de EU moderniseren en efficiënter maken.

Specifiek voor België betekent dit de oa. de vervanging van PLDA voor invoer en export, maar ook wijzigingen in NCTS en Tijdelijkse Opslag.

PLDA-Import wordt IDMS


IDMS (Import Declaration Management System) zal binnenkort de huidige PLDA vervangen en alle invoermethodes bundelen in één enkel systeem (PLDA, E-Commerce H7, BE-Gate). IDMS is een compleet nieuw aangiftesysteem dat het invoergedeelde of PLDA-import volledig zal vervangen.
IDMS zal aan de nieuwe vereisten van het EU Common Data Model voldoen voor invoeraangiften, waardoor het systeem up-to-date blijft met de nieuwste wet- en regelgeving van de Europese Unie.Het is duidelijk dat deze overschakeling een grote impact zal hebben op de aangiftesystemen in België.

Volgende aangiftes zullen in IDMS automatisch worden verwerkt:

  • H1 : Aangifte voor het vrije verkeer en bijzondere regeling — Aangifte voor bijzondere be­stemming; 
  • H2 : Aangifte voor douane- entrepot; 
  • H3 : Aangifte voor tijdelijke invoer;  
  • H4 : Aangifte voor actieve veredeling; 
  • H5 : Aangifte voor het binnenbrengen van goederen in het ka­der van het handelsverkeer met gebieden met een bijzonder fiscaal regime; 
  • H6 : Douaneaangifte in postverkeer voor in het vrije verkeer brengen 
  • I1 : Vereenvoudigde;  
  • I2 : Aanbrengen  van  goederen  bij  de  douane  in  geval  van  in­schrijving  in  de  administratie  van  de  aangever  of  in  het  kader  van  de  indiening  van  een  douaneaangifte  vóór  de  aanbrenging  van  de  goederen  bij  invoer 

Download ons ebook voor meer informatie over de wijzigingen specifiek rond IDMS.

PLDA-Export wordt EDMS/AES


Ook de export flow zal worden aangepakt. Het Export Declaration Management System (EDMS), ook wel AES genoemd, zal PLDA-Export vervangen en een volledig nieuw declaratiesysteem introduceren.

De planning voor de overschakeling naar de verschillende systemen is beschikbaar op de site van de Federale Overheid Financiën - Douane & Accijnzen. Descartes zorgt ervoor dat alle gebruikers tijdig kunnen overschakelen naar IDMS & EDMS.

Download ons ebook voor meer informatie over de wijzigingen specifiek rond EDMS/AES.

NCTS P5

NCTS Phase 5 is een gecoördineerd project in de hele EU en leden van de Common Transit Convention.

De periode waarin landen op enig moment kunnen overstappen op NCTS P5 staat bekend als de overgangsperiode. In België is de migratiedatum momenteel vastgesteld op 29 november 2023.
De transitieperiode eindigt op het moment dat alle landen zijn overgestapt op het gebruik van NCTS 5. Op basis van de planning van de verschillende lidstaten, heeft de EU heeft aangekondigd dat de overgangsperiode zal lopen tot 31 december 2024.

Bezoek onze NCTS pagina voor meer informatie over de wijzigingen specifiek rond NCTS.

Vragen over douane in België?

Meer over de douaneoplossingen van Descartes


DMS - Nederland
Douane-entrepot