Wijzigingen in douaneprocessen in 2022


Download het ebook en lees hoe u zich kan voorbereiden op de vernieuwde processen voor het insturen van import- & exportdeclaraties.


In vrijwel alle Europese landen is 2022 het jaar van veranderingen voor douane. Voor Nederland betekent dit concreet de overgang van AGS naar DMS; voor België van PLDA naar IDMS. Dit vereist dat marktdeelnemers enkele wijzigingen aanbrengen in hun procedures voor het indienen van aangiften.

Dit e-book omvat het waarom, wie, wat en wanneer de douanesystemen zullen vervangen worden in Nederland en België.

eBook downloaden