Fred van der HeideWereldwijd zijn de feestdagen voor fabrikanten, verladers, retailers en distributeurs het ultieme moment waarop productieniveaus, spoedorders en snelle distributie samenkomen. Maar juist de periode na dit piekseizoen is een belangrijk moment om de samenwerking en de vele interacties tussen handelspartners te evalueren.

Hoewel sommige bedrijven er juist uitspringen met productie en distributie van hun producten of diensten, zie je dikwijls dat electronische communicatie tussen bedrijven foutgevoelig en arbeidsintensief kan zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het procure-to-pay proces. Er is enorm veel overhead nodig om de hele ordercyclus te beheren vanaf orderbevestiging, verzending van bestellingen, ontvangstbevestiging, facturatie enzovoort. Inefficiency op ieder punt in de keten wordt verder versterkt naarmate het aantal orders in het piekseizoen toeneemt. Een kleine fout aan het begin is een multiplier verderop in de supply chain.

Gezien het aantal partijen in een standaard toeleveringsketen, is de manier waarop een bedrijf communiceert met haar handelspartners cruciaal voor succes. Informatiestromen verlopen tussen fabrikanten, leveranciers, douane-expediteurs, logistieke dienstverleners, havens en distributiecentra. Elk kwetsbaar punt van connectiviteit, fout of niet-geautomatiseerd bedrijfsproces kan complexiteit toevoegen en maakt het moeilijk om te zien waar iets mis gaat.

Succesvolle leveranciersrelaties B2B communicatie

Door de enorm druk op productie en operatie neemt de behoefte toe aan systemen die de communicatie tussen alle verschillende partijen stroomlijnen. De supply chains van vandaag hebben oplossingen nodig die zorgen voor:

  • Digitale verbindingen met leveranciers – Gezien de hoge kosten van een handmatige bestelling (€ 100, bron: Gartner), is het van cruciaal belang om zoveel mogelijk handmatige interacties om te zetten in elektronische berichten om kosten te drukken.
  • Het meten van supply chain prestaties – De prestaties van een handelspartner kunnen gemeten worden in Key Performance Indicators (KPI’s), zoals bijvoorbeeld het op tijd leveren of de doorlooptijd van een order. Deze informatie is essentieel om prestaties te kunnen meten en om de supply chain in het geheel te kunnen verbeteren.
  • Samenwerken met leveranciers, logistieke dienstverleners en retailers – het aantal partners in de gehele value chain groeit. Door 'één versie van de waarheid' te creëren kan je niet alleen de goederenstroom versnellen, maar ook ordercyclustijd verkorten, voorraad beter aanvullen en ‘nee verkopen’ voorkomen. Bovendien zorgt digitale communicatie voor een betere zichtbaarheid van inkooporders, vanaf de eerste bestelling tot verzending, inklaring en levering.

Concurrentievoordeel B2B

Nu de storm van de orders is geluwd, is het tijd om terug te kijken. Een kritische terugblik en evaluatie helpt om pijnpunten in de B2B-communicatie bloot te leggen en te verbeteren.

Descartes heeft diverse B2B-communicatie oplossingen die een betere samenwerking tussen bedrijven mogelijk maakt in het order-to-pay proces en verder. Dit kan een kritisch concurrentievoordeel vóór, tijdens en na een hoogseizoen bieden.

Het integratie- en applicatieplatform verbindt handelspartners met een ecosysteem van klanten, leveranciers, retailers en logistieke dienstverleners ongeacht de IT-mogelijkheden, communicatieomgeving, datastandaarden of unieke bedrijfsprocessen.

Door gegevens tussen bedrijven op op een naadloze en gedigitaliseerde manier te delen, zijn bedrijven beter voorbereid. En niet alleen om de uitdagingen in het piekseizoen aan te kunnen, maar ook de rest van het jaar te kunnen profiteren.

Fred van der Heide is Vice President, Product Strategy at Descartes