Veel supply chains komen door de coronacrisis onder druk te staan en de gevolgen daarvan zullen nog lang merkbaar blijven, ook als de crisis voorbij is. Om goed voorbereid te zijn op onverwachte crises én de tijd daarna, is het belangrijk dat de mogelijke verstoringen van de supply chain een integraal onderdeel worden van de bedrijfsstrategie.

Daarvoor moet je de eigen supply chain – inclusief de kwetsbaarheden ervan – goed kennen. In welke mate je deze mogelijke verstoringen in kaart brengt, bepaalt of jij voor- of achteraan loopt in tijden van een economische crisis. En maakt wellicht zelfs het verschil of jij je hoofd boven water kunt houden of kopje onder gaat. In deze blog lees je hoe je in drie stappen een supply chain realiseert die weerbaar is voor, tijdens én na een crisissituatie.

Handelswegen en risicocategorieën in kaart brengen

Allereerst is het van belang om relevante handelswegen en risicocategorieën in kaart te brengen. Daarvoor is meer nodig dan het evalueren van één productstroom of één supply-chain-element. Naast het evalueren van verschillende componenten, zoals import- en exportlanden, productielocaties, (grondstof)materialen en eindproducten, moet ook rekening gehouden worden met risico’s op het gebied van HR, financiën en compliance.

Denk daarbij aan personele risico’s door stakingen, ziekte of verzuim. Maar ook zaken als cybersecurity, corruptie of veranderende voorwaarden voor licenties, vergunningen, vrije handelsovereenkomsten en belastingen, vormen een risico. Tenslotte brengt de natuur misschien wel het meest onvoorspelbare risico met zich mee. Dat doet echter niet af aan het feit dat er wel rekening mee gehouden moet worden. De huidige pandemie is daar één voorbeeld van, maar er zijn tal van andere natuurrampen mogelijk die ieder moment kunnen voorvallen. Denk aan overstromingen, aardbevingen, orkanen of extreme droogte. 

Risicobeoordeling

Een goed risicoprofiel vraagt om uitgebreide voorbereidingen. Daarom moeten alle in kaart gebrachte risico’s beoordeeld worden. Hoe kwetsbaar is de productielocatie als het gaat om arbeidsvoorschriften, corruptie of een aardbeving? Bestaat er een vrijehandelszone die de last van de invoerrechten kan verlagen? Op welke plek is de supply chain het meest kwetsbaar voor een cyberaanval? 

Het goede nieuws is dat voor veel van de componenten die onderdeel zijn van de risicobeoordeling, de bronnen direct beschikbaar zijn. Denk aan de corruptie-index op transparency.org, arbeidsstatistieken op Statista of NationMaster, of informatie over de tarieven van de verschillende leveranciers van content voor de wereldhandel (of de WTO). 

Weerbaarheid opbouwen

Uit de risicobeoordeling komen componenten naar voren die extra aandacht verdienen. De laatste stap omvat vervolgens het vinden van mogelijkheden om in te kunnen spelen op deze componenten. Daarvoor moeten de markt en de handelswegen worden geanalyseerd . Zoek in import- en exportgegevens naar alternatieven voor goederen, materialen en productielocaties. Breng ook alternatieve routes voor producten in kaart en documenteer alle redelijke opties. 

En, last but not least: test waar mogelijk. Maak gebruik van nieuwe routes of werk eens met een nieuwe leverancier. Daarmee zorg je ervoor dat alternatieve mogelijkheden ook daadwerkelijk functioneren als het nodig is. Communiceer met ieder onderdeel van de supply chain dat onderdeel is van de continuïteitsplannen, maak ze bewust van wat deze plannen betekenen en welke rol zij daarin spelen. Probeer het eens te worden over de voorwaarden, voordat de ramp toeslaat. Zo ben je beter in staat om op onverwachte kosten te anticiperen. En vergeet niet om de plannen altijd up-to-date te houden, zodat je niet in een situatie komt waarin je een nieuw alternatief moet bedenken voor je alternatieve plannen. 

Onverwacht, maar niet onvoorbereid

Een ogenschijnlijk kleine gebeurtenis kan grote gevolgen hebben voor de supply chain. Dat iets onverwachts komt, wil echter niet zeggen dat er geen voorbereiding mogelijk is. Zoals besproken, zijn er verschillende manieren om een weerbare supply chain te realiseren. Daarbij is het van belang om de risico’s in kaart te brengen, ze te beoordelen en er vervolgens op in te spelen. Dat helpt niet alleen bij het overleven van een crisis, maar zorgt er ook voor dat je weer snel op gang komt in de tijd daarna. 

Deze blog is ook gepubliceerd op Emerce.nl

Written by Anne Van De Heetkamp – VP, Product Management, Global Trade Intelligence