Johannes PanzerE-commerce in Europa heeft tot nu toe volop kunnen profiteren van een gemeenschappelijke Europese markt. Maar dat kan veranderen na maart 2019 als Engeland de EU verlaat. Wat zal de impact zijn voor iemand die een boek bestelt bij een Londense boekwinkel en de bestelling laat verzenden naar zijn huis in Den Haag? Op dit moment is het niet nodig om het boek aan te geven in Nederland of Engeland. Maar wat gebeurt er na maart 2019? Afhankelijk van het type Brexit kunnen de veranderingen ingrijpend zijn. Zo is het mogelijk dat alle e-commercetransacties van en naar Engeland aangifteplichtig worden op basis van de waarde van de goederen. Over tarieven is op dit moment overigens nog geen duidelijkheid.

E-commerce is voor retailers steeds belangrijker geworden. Volgens de Ecommerce Wiki groeide de Engelse e-commerce in 2017 bijvoorbeeld met 13,4 procent naar 197,4 miljard euro. Het Verenigd Koninkrijk heeft een onlinepopulatie van 60,6 miljoen mensen van vijftien jaar en ouder. Tegen deze achtergrond is meer helderheid over de Brexit welkom. Ook doordat andere onderzoeken laten zien dat het Verenigd Koninkrijk een van de meest ontwikkelde e-commercemarkten in de wereld heeft. Maar ook in Nederland groeit e-commerce: het afgelopen jaar steeg de onlineomzet naar 22,5 miljard euro, aldus een rapport van de Ecommerce Foundation. Dat is een groei van dertien procent. Dit jaar voorspelt de organisatie een groei van 10,87 procent naar een omzet net iets onder de 25 miljard euro.

Btw

De internationale e-commerce heeft mogelijk zodanig ingrijpende gevolgen gehad voor de nationale handel en de belastinginkomsten, dat de EU is gaan werken aan een model voor het omgaan met btw. In 2015 zijn btw-regels van kracht geworden voor bedrijven op het gebied van telecommunicatie, omroepen en elektronische diensten (zoals het leveren van websites, software, databases, films, muziek, leren op afstand en webhosting). Volgens de in 2015 vastgestelde btw-regels moet deze belasting geheven worden in het land van de klant. Hierbij zijn er twee uitzonderingen: de ene voor het leveren van goederen waarbij de elektronische systemen alleen worden gebruikt voor het plaatsen van orders, en de tweede voor het leveren van diensten anders dan telecommunicatie, omroep en elektronische diensten.

MOSS

Dit btw-model werd ontwikkeld om de belastingheffing in lijn te brengen met het EU-principe dat btw wordt geheven in de lidstaat waar een product wordt gebruikt. Om compliancy met deze regels te faciliteren, werd een nieuw systeem gelanceerd: Mini One Stop Shop (MOSS). MOSS is in de eerste plaats ontwikkeld voor diensten op het gebied van telecommunicatie, omroep en elektronische diensten, maar het zou ook een rol kunnen spelen bij het afhandelen van btw bij e-commercetransacties.

Start nu met de voorbereidingen

MOSS of een soortgelijke oplossingen kan de vragen rond btw-heffing regelen, maar ook import- en exporttaken en hoe om te gaan met een mix van e-commerce en reguliere handel moeten worden gedekt. Zullen het Verenigd Koninkrijk en de EU een speciale oplossing vinden of zullen de algemene WTO-regels van toepassing zijn? Dat is nog steeds onduidelijk. Maar wat wel duidelijk is: bedrijven moeten zich nu voorbereiden. Vorig jaar toonde een onderzoek van e-commercespecialist Global-e aan dat 68 procent van de retailers nog niet was begonnen met plannen voor ná de Brexit. Hopelijk is dit sinds deze enquête veranderd, omdat een goede voorbereiding het verschil kan zijn tussen falen en succes.

Kijk goed naar uw processen en supply chains, en probeer te bepalen hoe u vandaag kunt verbeteren, zodat u morgen voorbereid bent. U kunt beginnen met antwoorden op de volgende vragen. Dat is een goede start.

  • Hoe worden eventuele douaneaangiften ingediend?
  • Van welke vereenvoudigingen kan ik profiteren?
  • Welke gegevens heb ik nodig om inklaringen te vergemakkelijken, bijvoorbeeld tariefclassificatie?
  • Hoe kan ik het proces stroomlijnen?
  • Als er een vrijhandelsovereenkomst is, wat zijn de oorsprongregels en wat zijn de kosten als ik er niet aan voldoe?
  • Moet ik me in het buitenland laten registreren?
  • Zou ik baat hebben bij een aanwezigheid in het buitenland of kan ik een vertegenwoordiger benoemen?

Met antwoorden op deze vragen hebt u een duidelijk beeld van de toekomstige situatie. Dat biedt een goede basis voor een analyse en voor het bepalen van de maatregelen die nodig zijn om te anticiperen op de nieuwe situatie.