Met personeelstekorten in de toeleveringsketen en ondersteunende functies, staan retailers voor belangrijke uitdagingen wanneer ervaren werknemers hun baan opzeggen of voor een lange periode met ziekteverlof gaan. Trends zoals de 'Great Resignation' zetten retailbedrijven onder druk, omdat nieuwe medewerkers die zich richten op order-to-cash- en procure-to-pay-processen moeilijk te vinden zijn. Plots komt het op gang houden van het bestelproces in gevaar. Wie gaat het overnemen? Welk ervaringsniveau is intern of extern beschikbaar? Hoe lang voordat we een vervanger vinden? Hoe snel kan een vervanger operationeel zijn? Wie leidt de nieuwe medewerker op? Hoe kunnen we een handmatige - en daardoor foutgevoelige en potentieel demotiverende - job aantrekkelijker maken? En hoe om te gaan met de hoge aanwervingskosten?

Wacht niet tot grote personeelsproblemen uw organisatie treffen. Dit is het juiste moment om te overwegen om de administratie van supply chain-processen te automatiseren. De invoering van Electronic Data Interchange (EDI) levert immers een bijzonder groot voordeel op: EDI neemt geen ontslag!

Digitaal gaan met EDI biedt u een meer toekomstbestendige oplossing dan het aannemen van nieuw personeel of het vervangen van degenen die stoppen. Naast het vermijden van een moeilijk en langdurig wervingsproces, verlaagt EDI ook de kosten van handmatige fouten en herwerk, verhoogt het de productiviteit en efficiëntie en verhoogt het de klanttevredenheid, aangezien "first time right" de standaardverwachting aan het worden is. Het is duidelijk dat er veel goede redenen zijn om vandaag de sprong naar digitalisering te wagen.

Denk dus out of the box: niet aanwerven, automatiseren!

Lees ook:

Voordelen van EDI in retail & groothandel

Wilt u meer weten over B2B Messaging /EDI?