Onlangs sprak ik een tiental eigenaren en supply chain managers van Duitse e-commercebedrijven op een event in Frankfurt. Op de vraag hoe men omgaat met inbound logistiek, bleek er een zeer eenduidig antwoord te komen, namelijk: ME. Ofwel Mail en Excel. Deze partijen zijn zo bezig om hun (veeleisende) klant te bedienen, dat de inbound klant vrijwel onbelicht blijft. En daardoor verre van geoptimaliseerd wordt. Absoluut een gemiste kans.

In de meeste organisaties staat het uitgaand transport volop in de belangstelling. Dat is begrijpelijk: klanten zien deze activiteit van dichtbij en de kosten zijn meestal goed te berekenen. Voor inkomend transport is dat anders. Dat is in veel gevallen ingebed in de leverancierskosten en valt buiten de controle van de transportorganisatie, terwijl er op dit gebied juist mogelijkheden zijn voor kostenbesparing. Het Descartes-onderzoek Verladers op weg naar excellente logistiek én kostenverlaging laat zien dat de grootste uitdagingen binnen de logistieke organisatie liggen bij kostenverlaging (74%), financiële controle krijgen (45%) en het verbeteren van inzicht in logistieke stromen (44%).

Verder worstelt de helft van de respondenten met het aantonen van de waarde van transportmanagement. Inkomend transport zou weleens de verborgen schat kunnen zijn voor bedrijven die hun logistieke kosten willen reduceren. Bovendien draagt meer inzicht in inkomend transport bij aan verbetering van de effectiviteit van de supply chain, wat volgens 44% van de respondenten van significant belang is.

Waar liggen de kansen voor inkomend transport ?

Er zijn verschillende inbound strategieën te ontwikkelen, die de kosten van inkomend transport drastisch verlagen.

  • Leveranciers optimaliseren hun logistiek niet met uw supply chain in het achterhoofd. Dat betekent dat er onder uw leveranciers sprake is van transportinefficiëntie. Door slimme consolidatie of het benutten van schaalvoordelen zijn transportkosten te verlagen. Heeft uw bedrijf veel LTL-leveringen (Less-Than-Load)? Bespaar kosten door zelf de controle over te nemen over de vracht van leveranciers.
  • ‘Drop shipping’ direct van producent aan klant, waar inbound in feite gelijk is aan outbound.
  • Het inzetten van het wagenpark voor open backhaul om inbound kosten te minimaliseren, of het bieden van incentives aan leveranciers om vrachten op te pikken, leidt snel tot lagere kosten.
  • Bedrijven die aanmerkelijk groter zijn dan hun leveranciers, kunnen de hogere leveringsvolumes benutten om besparingen te realiseren, zonder ingrijpende verandering in hun netwerk voor inkomend transport.

Besparingen naast die van transport zelf

Beheer van het inkomend transport levert ook voordelen op binnen andere onderdelen van de supply chain. Zo is er meer inzicht in de status van inkooporders en de daaraan gerelateerde leveringen. Volume is te benutten door frequenter kleine leveringen te realiseren, zodat voorraadkosten dalen en out-of-stocks voorkomen worden. Cycli zijn te verkorten doordat goederen eerder inzetbaar zijn en cross-docking mogelijk is als ze op het distributiecentrum aankomen. Daarbij is er beter in te spelen op situaties binnen de supply chain, omdat het makkelijker is om lastminutewijzigingen door te voeren.

Het gaat om de totale supply chain

Het creëren van een programma voor inkomend-transportmanagement vereist de betrokkenheid van de brede supply chain. De kosten voor inkomend transport komen vaak voor rekening van de kopende partij en tijdens de leveranciersonderhandelingen wordt bepaald of deze kosten verwerkt zijn in de productkosten. Brede betrokkenheid van zowel leverancier als afnemer si nodig, waarbij gezamenlijke doelstellingen en meetpunten afgesproken worden. Daarnaast heeft de financiële afdeling een spilfunctie. Deze afdeling is altijd gefocust op het financiële beheer en mede daardoor een belangrijke informatiebron voor het valideren van bepaalde kansen of keuzes.

Waar legt u de focus ?

Het scherper controleren van inkomend transport kan weliswaar kostenbesparingen en andere voordelen opleveren, maar vereist blijvende inspanning. De focus moet liggen op die inkomende vracht, die het meest oplevert. Begin bijvoorbeeld bij de top 20-leveranciers in termen van inbound leveringsvolume, LTL-leveringen van grotere goederen of regio’s met een significante concentratie van leveranciers. Vraag u ook af wat te doen met infrequente leveringen of met geringe consolidatiemogelijkheden.

Met alle druk op het leveren van topprestaties op het gebied van klantenservice kan het zo zijn dat u kansen mist voor het optimaliseren van het inkomende transport. Het opstellen van communicatierichtlijnen voor het gehele proces van inkoop tot en met levering en de inzet van technologie voor inzicht en dock appoint scheduling helpen om over cruciale informatie te beschikken en de inkomende stroom te verbeteren. Door juist hier uw strategie op aan te passen, kunt u deze verborgen schat benutten en positief bijdragen aan bedrijfsdoelstellingen.

Arthur Lasschuyt, Product Manager Transportmanagement Europe bij Descartes