Webshops als Bol.com en Amazon zijn booming: ongeveer de helft van de e-commerce omzet wordt gegenereerd via soortgelijke grote platformen en dit aandeel blijft groeien. Leveranciers kunnen hier op verschillende manieren hun producten verkopen. Een ervan is om de producten in bulk te verkopen aan deze spelers en het logistieke proces ook aan hen over te laten. Echter, komt slechts een selecte groep leveranciers met een groot verloop hiervoor in aanmerking. Veel kleinere leveranciers kunnen wel verkopen via de websites, maar zij moeten het logistieke proces zelf regelen. Zij verkopen dan op de zogenoemde marketplaces. Deze tweede groep heeft een achterstand in de ranking op de platformen, onder meer door een langere bezorgtijd. Vier tips om toch succesvol te kunnen verkopen via deze webshops.

Er is een spanningsveld tussen de kleine leveranciers en de grote spelers. Aan de ene kant zijn deze leveranciers cruciaal voor het verbreden van het aanbod op deze platformen. Tegelijkertijd, staan zij 1-0 achter in de ranking en moeten ze aan strikte voorwaarden voldoen om te mogen verkopen. Ze worden streng in de gaten gehouden en een misstap kan ervoor zorgen dat je op de zwarte lijst komt te staan. De keuze om níet op deze platformen te verkopen is er echter bijna niet. Wanneer consumenten zoeken naar een product, doen ze dit sinds een aantal jaren sneller via Amazon dan via Google.

Marktontwikkelingen

Daarnaast is er een aantal ontwikkelingen gaande die invloed hebben op de leverancier-platform relatie. Het FD kopte onlangs dat de Bol.com en Amazon een oneerlijk concurrentievoordeel zouden hebben ten opzichte van de andere verkopers op hun platform voor het verkopen van hun eigen assortiment. Dit komt doordat zij de beschikking hebben over meer data dan dat zij delen met de kleinere leveranciers. Daarnaast wordt er gespeculeerd dat Amazon haar leveranciersnetwerk wil consolideren. Dat wil zeggen dat er in de toekomst steeds minder leveranciers direct aan Amazon kunnen leveren, maar op de marketplace zullen moeten gaan verkopen. Deze stap is in principe logisch, omdat Amazon dan niet zelf het fulfillment proces op zich hoeft te nemen en zo kosten bespaart.

Hogere ranking voor kleinere spelers

Hoe gaan kleine leveranciers de strijd aan met de grote platformen en hoe komen ze hoger in de ranking terecht? Zij kunnen hun sterktes aanboren door hun logistieke proces te optimaliseren om succesvol te (blijven) verkopen. Vier stappen die leveranciers kunnen zetten om dit te doen:

1. Evalueer de verkoopkanalen

Allereerst is het belangrijk om te realiseren dat de leveranciers die alleen direct in bulk aan de grote platformen verkopen, in feite meer risico lopen. Bol.com of Amazon kunnen immers plotseling beslissen dat ze niet meer bij hen willen inkopen. Het logistieke proces helemaal zelf in de hand hebben, levert juist ook voordelen op. Het hanteren van verschillende verkoopstrategieën op meerdere verkoopkanalen, spreidt en vermindert het risico.

2. Een optimale doorlooptijd

Zorg voor de snelste verzendmogelijkheden en de kortste doorlooptijd. Bij Amazon is 1-2 dagen verzendtijd bijvoorbeeld de norm. Verkopers die meer verzendtijd nodig hebben, komen lager in de ranking en verkopen daardoor minder. Een leverancier moet zo’n snelle verzendbelofte vanzelfsprekend wel kunnen waarmaken. Wanneer dit niet gebeurt, volgt er bij Amazon bijvoorbeeld een boete of wordt een leverancier op een zwarte lijst gezet. Bij het optimaliseren van dit proces is het warehouse cruciaal. Zorg ervoor dat de items een korte doorlooptijd hebben tussen het ontvangen van de order en het versturen van het pakket. Een slim Warehouse Management Systeem (WMS) kan bijvoorbeeld in real-time orders verwerken. Wanneer een order een paar minuten geleden binnen is gekomen, kan deze gelijk mee worden genomen in de volgende pickronde.

3. Zet technologie in

Niet alleen is een goed WMS belangrijk als basis voor het logistieke proces, maar ook hoe dit met Amazon of Bol.com verbonden is. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat er in real time data uitgewisseld wordt over de inventaris. Wanneer een item bijvoorbeeld op Amazon dubbel wordt verkocht door een te langzame connectie, kom je op de zwarte lijst terecht. Dit kan worden voorkomen door de inzet van de juiste technologie. Op manuele wijze is dat niet bij te houden. Wanneer een klant wordt beloofd dat een item beschikbaar is, moet een leverancier zich daar ook aan kunnen houden.

4. Houd de krimpende marges in de gaten

Krimpende marges zijn een grote trend. Wanneer leveranciers succesvol willen zijn, moeten de kosten dus zo laag mogelijk blijven en daarom moet er zo efficiënt mogelijk worden gewerkt. Er kan bijvoorbeeld veel tijd bespaard worden door multi order picking, waarbij er meerdere orders tegelijk worden gepickt. Hetzelfde geldt voor nauwkeurigheid. Wanneer het verkeerde item wordt verstuurd, kost het enorm veel tijd en geld om dit weer terug te halen. Het gebruik van barcodes voorkomt dit. Een snelle training van nieuwe medewerkers en het gebruik van intuïtieve software levert ook veel tijdswinst op.

Technologie helpt niet alleen bij het verkopen van meer producten, maar ook bij het zo snel en accuraat mogelijk verwerken van de orders van de producten. Het succes van de kleinere leveranciers valt of staat dus bij het optimaal gebruik maken van de juiste technologie en het kiezen van een passende verkoopstrategie. Zo hebben ook de kleine leveranciers genoeg munitie om de strijd aan te gaan met de Amazons van deze wereld.

Auteur: Johannes Panzer, hoofd product strategie e-commerce bij Descartes. Deze blog is voor het eerst gepubliceerd op www.logistiek.nl