Een optimale routeplanning? Hier moet je op letten

Door het sterk toegenomen aantal bezorgingen lopen inmiddels steeds meer bedrijven tegen de grenzen van hun logistieke capaciteit aan. Het belang van een zo efficiënt mogelijke routeplanning wordt steeds groter. Waar moet je op letten als je serieus werk wil maken van routeoptimalisatie?

Nu we door de coronapandemie steeds meer online zijn gaan shoppen, is het aantal bezorgingen in zowel België als Nederland geëxplodeerd. In België registreerde bpost begin december een record van 660.000 verwerkte pakketten per dag. En in Nederland bezorgde PostNL in 2020 het recordaantal van 337 miljoen pakketten. Een deel van die door corona veroorzaakte groei is blijvend, zo is de verwachting; mensen raken steeds meer gewend aan het gemak van online bestellen. Om die aanzwellende stroom pakketten zo goed mogelijk af te handelen, is een efficiënte routeplanning cruciaal. Hoe zorg je ervoor dat elke zending op tijd op de plek van bestemming komt?

Verwerk de actualiteit in je planning

De meest optimale planning is een dynamische planning, die – zoals de naam al suggereert – voortdurend wordt aangepast aan de op dat moment bekende situatie. Zo’n dynamische planning wordt altijd gemaakt voordat de uitvoering start, op basis van een verwachting/model van hoe zaken gaan lopen. Maar door zo dicht mogelijk op de uitvoering te zitten, kun je er vervolgens voor zorgen dat de actuele situatie zo goed mogelijk benaderd wordt. Wat zijn de daadwerkelijke klantenorders, klantwensen en de te vervoeren goederen? Hoe staat het met de beschikbaarheid van personeel en wagens? Wat zijn de verwachte condities op de weg en qua weer? Hoe meer je deze en andere parameters invoert, hoe betrouwbaarder de planning wordt en hoe beter je je klanten kunt bedienen.

Houd rekening met strategische doelen

Een goede planning houdt ook rekening met de strategische doelstellingen van de organisatie. Denk hierbij niet alleen aan interne KPI’s – zoals OTIF (On Time and in Full) en kosten per drop –, maar zeker ook aan doelstellingen rondom klantservice die ervoor zorgen dat zowel de NPS (klantloyaliteit) of CES (klantgemak) op het gewenste niveau komen. Ook duurzaamheid speelt de komende jaren een steeds belangrijkere rol. Daarbij kun je qua doelstellingen bijvoorbeeld denken aan vermindering van CO2-uitstoot, het minimaliseren van gereden kilometers in bebouwde gebieden tijdens drukke periodes, het gebruik van alternatieve transportmiddelen (zoals e-bikes en elektrische voertuigen) en het gebruik van city hubs. Deze doelen zijn niet statisch en veranderen naarmate de tijd vordert. Een planningssysteem biedt de mogelijkheid om verschillende scenario’s te vergelijken en de impact op een pijnloze manier te bepalen.

Investeer in automatisering en datagedreven werken

Je zult zien dat de complexiteit van deze puzzel snel kan oplopen. Met tientallen ritten en chauffeurs en vanuit meerdere strategische doelstellingen, is een geautomatiseerd planningsproces dan eigenlijk onmisbaar. Alleen zo kun je komen tot een zo goed mogelijke planning.

Een geautomatiseerd proces biedt bovendien de mogelijkheid om de verwachte en historische data te gebruiken voor voortdurende procesverbetering. Wat is de meest efficiënte route gezien de huidige omstandigheden? Hoe kun je komen tot een optimale beladingsgraad? Hoe kun je de uitstoot van je wagenpark verder terugdringen? Slimme algoritmes zorgen er – in combinatie met de kennis en intuïtie van de planner – voor dat je complexe problemen snel kunt oplossen en dat je actief werk maakt van de voortdurende verbetering van je logistieke proces.

Voorbeeld: Een goede ritplanning houdt rekening met factoren als stoptijden, rijsnelheid en de rijprestaties van de bestuurder – allemaal zaken die direct invloed hebben op de planning. Zelfs in de beste organisaties worden deze parameters hooguit jaarlijks geactualiseerd. Maar door gebruik te maken van machine learning-technieken kan deze data veel vaker geactualiseerd worden; een dagelijkse update van de data voor het planningssysteem is niet ondenkbaar.

Zorg voor inzicht op de langere termijn

We hebben het afgelopen jaar gezien hoe onverwachte gebeurtenissen een grote impact kunnen hebben. Het op korte termijn snel kunnen inspelen op actuele omstandigheden is een belangrijke voorwaarde voor je bedrijfscontinuïteit. Dat neemt echter niet weg dat het ook voor de langere termijn belangrijk is om steeds voldoende inzicht te hebben in je logistieke processen. Dashboards en rapportages zijn belangrijk om goed zicht te houden op hoe de organisatie presteert; op basis van de daadwerkelijke uitvoering en op basis van de verwachting voor de korte en de langere termijn. Hierdoor kun je in een vroeg stadium trends ontdekken en waar nodig bijsturen.

Naar een optimale klantenreis

Een optimale routeplanning zorgt voor zo efficiënt mogelijke logistiek. Daardoor kun je besparen: niet alleen op brandstof- en onderhoudskosten, maar ook op het aantal voertuigen, chauffeurs en planners. Tegelijkertijd zorgt een betrouwbare en wendbare planning voor een zo aangenaam mogelijk klantervaring. Des te verstandiger dus om je logistieke systemen regelmatig tegen het licht te houden en te kijken naar optimalisatiemogelijkheden – zodat niet alleen je zending, maar ook je klant een optimale reis doormaakt.

Auteur: Albert van Roekel, Director Solutions Consulting EMEA bij Descartes

Deze blog verscheen voor het eerst op logistiek.nl.