Realtime zichtbaarheid van vracht; dat is een goed idee!

Track-and-trace-methodes zijn op de consumentenmarkt al jaren dé manier om zicht te hebben op de status van een levering. Binnen B2B was het handmatig opvragen van statusinformatie bij de leverancier of vervoerder gebruikelijker, maar door nieuwe technieken, geïntegreerde systemem en analytics is er vandaag de dag veel meer mogelijk op dit gebied. Met een geavanceerde oplossing voor het traceren van ladingen ben je gegarandeerd van end-to-end zichtbaarheid van de supply chain. Inzicht in de realtime status en locatie van vracht stelt je in staat om het leveringsproces flink te optimaliseren en zo meer toegevoegde waarde te realiseren richting klanten. Hoe dat precies zit, leg ik in deze blog uit.

Te laat… en dan?

De gevolgen van een levering die te laat komt kunnen groot zijn. De supply chain is een gevoelig proces dat onder invloed van verschillende factoren anders kan lopen dan gepland. Aangezien al die schakels met elkaar verbonden zijn, kan een verandering aan het begin van de keten grote gevolgen hebben voor de hele supply chain. Neem bijvoorbeeld het containership dat was vastgelopen in het Suezkanaal, waardoor honderden ondernemers met lege schappen zaten. Of denk aan een fabrikant die zijn productielijn moet stilleggen of een distributiebedrijf die zijn planning en personeelsbezetting moet aanpassen. Kortom, de gevolgen van een te late levering zijn groot. Aan logistiek dienstverleners dus de taak om vertragingen zoveel mogelijk te ondervangen.WHITEPAPER OVER DE INDUSTRIE

Waarom is visibiliteit belangrijk?

Download het whitepaper en lees meer over wat en waarom het belangrijk is om zicht te hebben op de locatie en status van uw vracht.


Efficiënt transportmanagement

Verschillende externe factoren kunnen het leveringsproces beïnvloeden. Denk aan te weinig capaciteit, files, rijtijdbeperkingen of wachtrijen bij douanes. Hier heb je weinig invloed op. Dit maakt het echter niet onmogelijk om in te spelen op de leveringsbehoeften van klanten: bestellingen op tijd ontvangen. Realtime zichtbaarheid van vracht stelt transporteurs in staat om de efficiëntie van hun leveringsproces te vergroten en het aantal tijdige afleveringen te verhogen. Hoe werkt dat precies? Stel een verlader kan dankzij realtime zichtbaarheid voorspellen dat een schip met goederen later dan gepland aankomt in de haven. Hierdoor kan hij proactief actie ondernemen op deze vertraging. Bijvoorbeeld door bepaalde producten in te laten vliegen vanuit China, omdat de klant anders lege schappen heeft. Of door een andere indeling van de ritten voor het vervolgtransport vanuit de haven, zodat de vertraging zo veel mogelijk ingelopen kan worden. Een ander voorbeeld is dat de ontvangende partij inkomende goederenstromen beter kan stroomlijnen. Dankzij realtime zichtbaarheid weet de ontvanger precies welke levering wanneer binnenkomt, waardoor hij zijn personeel beter kan plannen. Oftewel, realtime zichtbaarheid stelt verladers in staat om proactief te handelen, waardoor de uiteindelijke impact op verdere schakels in de supply chain minimaal blijft.

Win-win-winsituatie

Het beter managen van transporten heeft verschillende voordelen. Voor transportpartijen betekent dit meer klantbehoud. Klanten zijn immers tevredener vanwege een hoger percentage tijdige leveringen. Hierdoor gaat hun eerste keuze voor transport uit naar deze partij en dat levert meer omzet op. Daarnaast geldt dat hoe meer leveringen op tijd zijn, hoe minder de supply chain wordt verstoord. Verder is optimaal transportmanagement goed voor het milieu. Transporten worden namelijk zo efficiënt mogelijk ingedeeld. Denk daarbij aan het consolideren van zendingen of de selectie van specifieke vervoermiddelen. Het brandstofverbruik kan hiermee afnemen met wel 5 tot 10 procent. Kortom, realtime zichtbaarheid in combinatie met transportmanagement is een goed idee voor transporteur, klant én milieu.

Deze blog van Edo de Ruiter, Solutions Consultant Transport Management, verscheen het eerst op logistiek.nl

Spreken met een expert?