De scheepvaart heeft afgelopen jaren record na record verbroken. Vooral het volume van zeevracht is enorm gegroeid en daarmee zijn ook de prijzen tot wel vier keer over de kop gegaan. Dat kwam door handelsbeperkingen tussen landen, een tekort aan arbeidskrachten, een gebrek aan capaciteit en de toenemende vraag naar producten. De groeiende volumes enerzijds en het tekort aan containers en disrupties anderzijds, maakt een soepele supply chain lastig. In deze blog geef ik, Eric Geerts, Director Product Management bij Descartes, vijf tips om grip te houden op je toeleveringsketen.

De uitdagingen stapelen zich op

Eerst nog wat meer over dat containertekort. Er is sprake van een onevenwicht in containers; oftewel de verhouding tussen vraag en aanbod is verstoord. Doordat de vraag ondertussen toeneemt, zijn de prijzen voor containercapaciteit enorm duur geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat sommige verladers zelf containers gaan kopen in plaats van dat ze deze huren bij carriers. Aangezien één container zo’n achtduizend dollar kost, leidt dit tot krappe marges en een trage omloopsnelheid van de voorraad. Er zijn ook grote verladers die hele schepen zijn gaan huren.

Het capaciteitsprobleem beperkt zich niet tot de zeevracht; ook het vrachtwagenvervoer heeft te maken met tekorten. Doordat er te weinig chauffeurs zijn, staan containers soms weken in de haven te wachten tot ze eindelijk worden vervoerd naar de eindbestemming. Een trage doorstroming van toeleveringsketens zorgt voor plaatsgebrek in de havens, met verdere vertraging tot gevolg.

Daar komt bij dat verladers vaak geen realtime zicht hebben op vracht. Ze moeten het doen met handmatige processen en dus slechte gegevens om zakelijke beslissingen te nemen. Bovendien hebben ze niet de nodige informatie voorhanden om klanten te informeren. Dit leidt tot onderbrekingen van het vervoer en slechte klantenservice. En doordat verladers niet regelmatig een update ontvangen over containers die in de haven staan, wordt er onnodig veel demurrage en detention kosten betaald. Kortom, verladers hebben met flink wat uitdagingen om te gaan als ze vracht per zee willen vervoeren.

Neem het heft in eigen handen

De enige manier om hiermee om te gaan, is om je als verlader of expediteur aan te passen aan de veranderende omstandigheden. De volgende vijf tips helpen hierbij:

  1. Zorg voor zichtbaarheid van vracht: Zicht houden op containers die zich ergens op zee bevinden, kan een uitdaging zijn. Toch is het een waardevol middel om pro-actief te reageren op vertraagde voorraden en grondstoffen en zo verstoring in de interne supply chain te minimaliseren. Met een digitaal platform of netwerk heb je realtime zichtbaarheid van vracht. Zo ben je als verlader in staat om de supply chain beter te controleren
  2. Vergroot je marges: Nu de kosten van zeevracht zijn gestegen, is het zaak om elders kosten te besparen, zodat je marges blijven bestaan. Met de trage doorstroming in de havens, lopen de kosten voor zeevracht en de bijkomende kosten snel op. Denk aan de kosten voor het te lang opslaan van een container in de haven of het niet nakomen van de planning. Als je zicht hebt op je vracht, kun je voorspellingen doen en beter plannen, waardoor je onnodige zeevrachtkosten kunt minimaliseren.
  3. Investeer in relaties met vervoerders: Als verlader ben je afhankelijk van de vervoerders, dus het is belangrijk dat je een goede relatie met ze hebt. Zorg ervoor dat de communicatie op orde is, zodat je altijd op de hoogte bent van ETA’s (Expected Time of Arrival) van zendingen en regelmatig updates ontvangt over de voortgang. Stel zelf ook duidelijke verwachtingen. Dat komt de relatie met de vervoerder ten goede.
  4. Zet bruikbare informatie in voor internationale containerzichtbaarheid: Moderne intermodale zichtbaarheid stelt verladers in staat om containers te volgen, zelfs tijdens overgangen van zee naar haven, spoor en vrachtwagen. Het resultaat? Een verbetering van de snelheid van het trackingproces door middel van automatisering.
  5. Evalueer regelmatig met vervoerders: Waar partijen samenwerken, is altijd ruimte voor verbetering. Door prestaties van rederijen te monitoren, heb je de nodige kennis voorhanden om betere beslissing te nemen. Evalueer de samenwerking met rederijen op basis van prestaties, scheepvaartroutes, geschatte levertijden en tarieven., zo bespaar je tijd en verhoog je de ROI (Return On Investment).

Met data grip op je supply chain

Als verlader heb je mogelijk het idee dat je klem zit tussen alle uitdagingen rondom zeevracht. Gelukkig hoeft dit echt niet zo te zijn. Je hebt nog genoeg middelen in handen om grip te houden op je supply chain en de doorstroom te bevorderen. Eén ding is daarbij absoluut goud waard: data. Deze waardevolle informatie biedt garantie voor de juiste beslissingen en een soepele supply chain.

Deze blog verscheen als eerste op TransportOnline.nl

WHITEPAPER OVER DE INDUSTRIE

4 Stappen naar succes met een TMS

Wie als onderneming overweegt om in een TMS te investeren of een bestaand pakket te vervangen, zou de focus daarbij moeten leggen op 4 aspecten. Daarmee zijn de belangrijkste uitdagingen van nu en de nabije toekomst te tackelen.

Spreken met een expert?