Het coronavirus heeft ons privé- en werkleven in de greep en ook de supply chain ontkomt niet aan de gevolgen van deze extreme situatie. Het goede nieuws is dat je met slimme logistieke en supply chain oplossingen veel kunt doen om de impact te verminderen en de financiële gevolgen te beperken.

Maak social distancing mogelijk

Je hoopt natuurlijk dat werknemers, klanten en leveranciers hun werkzaamheden zoveel mogelijk kunnen uitvoeren, zonder dat ze hierbij in elkaars buurt komen. Het liefst zelfs zonder dat ze dezelfde oppervlakken of voorwerpen aanraken. De uitdaging is dan ook om het logistieke proces zo aan te passen dat dit kan. Technologie helpt hier op verschillende manieren bij.

  • Vervang handtekeningen door foto’s: klanten zetten normaal gesproken een handtekening op het apparaat van de chauffeur als bewijs voor aflevering. Dit staat natuurlijk haaks op de doelstellingen van social distancing. Sommige bedrijven schrappen het afleverbewijs tijdelijk uit hun procedures, maar dit is niet altijd mogelijk. In dat geval biedt een foto uitkomst. De chauffeur voert op zijn apparaat een foto van bijvoorbeeld de klant in ter vervanging van de handtekening. Er is slechts een kleine aanpassing in de software nodig om dit mogelijk te maken.
  • Werk papierloos: het coronavirus kan een aantal uur overleven op oppervlakken zoals papier. Het uitwisselen van papieren pakbonnen en documenten is daarom niet langer veilig. Door papierloos te werken zorg je ervoor dat klanten, chauffeurs en leveranciers de nodige afstand tot elkaar kunnen bewaren. Bovendien is bewezen dat papierloos werken de kosten drukt en de betalingscycli verkort. Dit laatste is belangrijk in de huidige situatie. Veel bedrijven hebben namelijk te kampen met ernstige verstoringen, doordat er niet meer met contant geld betaald kan worden.
  • Automatiseer het aankomstproces: met realtime tracking op basis van GPS kunnen meldingen worden gedaan over de aankomst van vervoerders. Chauffeurs hoeven niet langer uit te stappen om een seintje te geven, waardoor ook op dit vlak interactie met anderen wordt beperkt. Een bijkomend voordeel is dat de klant vooraf weet hoe laat hij een levering kan verwachten, waardoor hij alvast de nodige voorbereidingen kan treffen. Hierdoor wordt de stoptijd van de vervoerder korter

Optimaliseer routes

De coronacrisis gooit bij veel bedrijven roet in het eten wat betreft routines rondom het aantal leveringen en de inzet van de vloot. Een deel van de bedrijven heeft een ernstig tekort aan leveringscapaciteit en werkt daardoor hard aan het verbeteren van de productie en het opschroeven van de capaciteit. Bij andere bedrijven is er juist sprake van overcapaciteit en wordt alles op alles gezet om de kosten te minimaliseren. In beide gevallen is de vloot uit balans en is de uitdaging om deze weer in evenwicht te brengen. Werk daarom met oplossingen waarmee je routes kunt optimaliseren. Deze bieden vaak de mogelijkheid om scenario’s uit te werken op basis van de aangepaste omstandigheden. Hiermee kun je snel overschakelen op een andere strategische aanpak, zeker als alle gegevens in de oplossing zijn bijgewerkt. Zo kun je eenvoudig de productiviteit en capaciteit verhogen of juist kosten verlagen. Dit is bovendien de snelste manier om veranderingen door te voeren. Een andere werkwijze is immers sneller geïmplementeerd dan andere middelen.

Optimaliseer inkoopstrategieën

Bij veel bedrijven zijn nu de zwakke punten in de inkoopstrategieën zichtbaar. Of het nu gaat om het vinden van nieuwe inkoopbronnen of het beperken van potentiële risico’s, bedrijven willen meer diversiteit aanbrengen in hun bevoorradingsnetwerk. De vraag is alleen: waar vind je nieuwe leveranciers? Er bestaat een groep van slimme oplossingen voor wereldwijde handel. Daarbij worden verzendgegevens van over de hele wereld gebruikt om wereldwijde handelsstromen in kaart te brengen en nieuwe partners te vinden. Deze oplossingen kijken verder dan een supply chain van een bedrijf en geven inzicht in alle leveranciers die bepaalde grondstoffen leveren in bepaalde regio’s. Een deel van deze data is openbaar en als bedrijf kun je dit gebruiken om nieuwe partners te vinden.

Focus op laaghangend fruit

Voer de nodige veranderingen zo snel mogelijk door om het bedrijf draaiende te houden. Inventariseer allereerst of de beschikbare resources voldoende zijn. ‘Perfect’ is de vijand van ‘snel’, dus wees bereid om compromissen te sluiten. Als de juiste oplossingen niet voorhanden zijn, ga dan op zoek naar het beste alternatief. Wees flexibel en schakel snel om de meest geschikte oplossing of dienst aan te schaffen, zodat je als bedrijf het hoofd boven water kunt houden.

Tekst: Albert van Roekel is director solutions consultancy EMEA bij Descartes. Deze blog is ook gepubliceerd op Emerce.nl