Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen The Descartes Systems Group Inc. of een van haar dochterondernemingen en opdrachtgever waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen en waarvan deze Hoofdvoorwaarden onderdeel uitmaken.