Veel bedrijven krijgen te maken met de vaak verwarrende wetgeving en procedures voor douaneaangiften en het aangeven van accijnzen. De bestaande trend naar ‘just-in-time-levering’ en het houden van lage voorraden heeft ook geleid tot extra tijdsdruk bij zendingen. De nauwkeurige afhandeling van aangiften is een serieuze uitdaging: de regels en procedures moeten worden nageleefd en tegelijkertijd moet aan de bedrijfsbehoeften worden voldaan. Met Descartes Customs Solution is een effi ciënt en rendabel douaneafhandelingsproces in België, Nederland en Luxemburg verzekerd.