Bekijk deze video op Youtube

Door de supply chain onderdeel te maken van de front office van een onderneming kan meerwaarde gecreëerd worden voor zowel het bedrijf als haar klanten. Dit stelt het bedrijf in staat om flexibel in te kunnen spelen op wensen van de klant en gelijktijdig additionele services aan te bieden. Om dit te realiseren moet er vertrouwd kunnen worden op uitstekende supply chain oplossingen. 

Meer weten over omni-channel retail?