Om ondernemers zo goed mogelijk te begeleiden bij de het verkrijgen van exportdocumenten, wat sinds 1 juni uitsluitend digitaal of per post mogelijk is, organiseert Kvk in Gooi-, Eem- en Flevoland een informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond presenteert onder andere Descartes vrijblijvend de software die het digitaal aanbieden van exportdocumenten bij de Kamer van Koophandel mogelijk maakt.

  • Datum: 19juni
  • Plaats: Amersfoort 
  • Tijd: 19:30 - 21:30
  • Locatie: Ondernemersplaza, Printerweg 6, 3821AD Amersfoort