Descartes in de media


Ontdek de berichtgeving over ons bedrijf in de pers

Vanaf januari 2024 gelden in Europa strengere regels voor organisaties met betrekking tot rapportage over hun scope 3-CO2-emissies. Voor verladers betekent dit dat ze gedetailleerde informatie over hun scope 3-CO2-uitstoot zullen moeten verschaffen. En dat kan natuurlijk alleen op basis van de juiste data en inzichten. In de meeste organisaties staat dit intussen wel op de agenda. Maar voor wie nog moet beginnen, is het nu echt wel vijf voor twaalf.
Het verzamelen en rapporteren van data rond emissies is vaak een grote uitdaging voor bedrijven”, vertelt Tim. “Als je dat allemaal zelf, vaak manueel moet doen is dat tijdrovend werk. Een TMS kan helpen door data te verzamelen en deze gegevens op een begrijpelijke manier te verwerken en om te zetten in duidelijke rapportages rond duurzaamheid.
Het idee van een wereld waarin je nooit meer hoeft te vragen waar je vracht is, klinkt bijna utopisch. Maar het is een realiteit die Descartes je biedt. Dat doet het bedrijf met realtime supply chain software. Van de positie van je container op een schip in het Suezkanaal, tot de temperatuur van een lading onderweg naar Rotterdam, alles ligt binnen je bereik.
Uit het jaarlijkse onderzoek door Descartes onder logistiek dienstverleners en verladers blijkt dat er twee hoofdredenen zijn waarom bedrijven investeren in een Transport Management Systeem (TMS). Het zorgt ervoor dat je als bedrijf meer zicht krijgt op je logistieke keten en het helpt om het nakende chauffeurstekort mee op te vangen.
De transformatie van bedrijfsprestaties begint met digitalisering in de toeleveringsketen en logistiek. De supply chain en het logistieke proces zijn zeer uitgebreid, dus is het onwaarschijnlijk dat bedrijven hun activiteiten al voor de volle 100% digitaliseerden. Volgens de studie van Descartes zijn de belangrijkste digitaliseringsinitiatieven (figuur 1): orderverwerking (47%), klantervaring (45%) en transportprocessen (44%). Wat opvalt is dat deze initiatieven grotendeels klantgericht zijn.
Het onderzoek van Descartes werd dit jaar voor de zevende keer uitgevoerd. Met de grote waarde die bedrijven toekennen aan transport visibility, is het ook niet verrassend dat meer dan de helft van de respondenten (52%) visibility als hun grootste investering op het gebied van transportmanagement voor de komende twee jaar beschouwt.
De uitdagingen van de afgelopen twee jaar hebben slechts 52% van de bedrijven ertoe aangezet het tempo van hun innovatie op te voeren. Twee derde van de bevraagden beweert wel dat hun uitgaven voor supply chain en logistieke innovatie in de komende twee jaar zullen stijgen. Amper een derde wil dat hun bedrijf in staat is om klanten realtime de locaties van hun zendingen te bieden. Dit terwijl 79% van de Belgen uit een consumentenenquête van Descartes een trackingsysteem net heel belangrijk vindt bij thuisleveringen.
Een TMS-aanbieder die in staat is geautomatiseerde berichten naar uw vervoerders/verladers te sturen en statusupdates van deze en andere partijen te ontvangen, biedt een enorm voordeel. Het is van cruciaal belang dat deze twee datastromen door één enkele partij worden beheerd en goed worden geïntegreerd in uw TMS om “waardeverlies” en inconsistente data te voorkomen; het voorkomt ook handmatig werk en verlies van kwaliteitsdata.