Toldsystem


Skybaserede løsninger til effektiv toldstyring, når krav og reguleringer fra de relevante myndigheder automatisk skal overholdes.

Automatiser dine eksport- og importprocesser og sørg for løbende opdatering af gældende regler fra myndigheder.

Strømlign handel på tværs af grænserne med værktøjer til forbedret planlægning, arkivering samt løsninger for myndighedskrav og gods sikkerhed.

Webinar: Fremtidens toldbehandling
Toldområdet i Danmark har været digitaliseret i mange år, men toldsystemerne er forældede og lever ikke op til de øgede datakrav. Derfor skal Danmark udskifte hovedparten af alle sine it-systemer.
Audionord International automatiserar sin tullhantering med hjälp av tullsystemDescartes
Audionord International
Audionord International og HiFi Klubben, vil med det nye toldsystem automatisere dele af arbejdsgangene, og spare ressourcer på de mest rutineprægede toldopgaver.
db schenker använder sig av tullsystem från descartes
DB Schenker vælger Descartes
Elektronisk og automatiseret håndtering af toldangivelser og toldoplag giver en mere effektiv håndtering og samtidig mulighed for at tilbyde kunderne nye tjenester.

Customs Port Container
Høje datakrav fra EU
Toldbehandlingen skal i både Danmark og alle EU-lande frem til 2025 understøttes af nye it-systemer. Er dine processer, din organisation og dine it-systemer klar til fremtidens toldbehandling?

Branchens bredeste udbud af toldløsninger


Fuld synlighed mod transportører, told og andre tilsynsmyndigheder garanterer sikker og smidig handel på tværs af landegrænser.

Tolderklæringer
Overhold kravene om indberetning på tværs af grænserne og vær opmærksom på nye regler
Sikkerhedsarkiver
Indsend elektroniske data til toldmyndigheder over hele verden på tværs af flere transportformer
Produktklassificering og toldbestemmelse
Klassificering af et hastighedsharmoniseret system (Speed Harmonised System (HS)) og nedbringelse af kundernes toldudgifter

Screening for afviste parter
Mindsk risikoen for at handle med afviste, begrænsede eller sanktionerede parter over hele verden
Eksportkomplians
Automatiser eksportprocessen og overhold gældende regler
Anden ledelse/brancheprogrammer
Kom hurtigt i gang med at overholde forskellige regerings- og branche initiativer
Dataanalyser
Omdan og visualiser data til videre analyse

Toldsystemer er vores ekspertise


Descartes platform er baseret på mange års erfaring med at arbejde med myndigheder. Dette muliggør effektivt og digitalt samarbejde mellem forskellige parter for at imødekomme en lang række lovgivningsmæssige krav

Fordele for vores kunder


>95
Tilknyttede
luftfartsselskaber

>45
Tilknyttede
søfartsselskaber

>135K
Vognmandsvirksomheder
"Med Descartes løsning kan vi håndtere told mere effektivt og forhåbentlig øge vores markedsandele gennem en smartere række toldtjenester"
- Mikael Eriksson, Head of Customs, Schenker AB i Sverige

"Ved at bruge Descartes toldstyringsløsning får vi fuld kontrol over vores import- og eksportangivelser”
- Ole Iver Mæhlum, Logistics Manager Scandinavia, Jackon AS

Brav Norway


Brav Norway (tidligere Swix) distribuerer til hele verden. Dette løses gennem en fuldt integreret toldløsning fra Descartes.

Vil du vide mere om Descartes toldløsninger?