Scandinavian Tobacco Group Assens A/S (STG) er verdens førende producent af cigarer og traditionel pibetobak. I mere end 250 år har de leveret tobaksprodukter af højeste kvalitet. I forbindelse med implementeringen af Descartes toldløsning GCT (Global Customs and Transport) opnår virksomheden en automatiseret toldbehandling, som bidrager til mere effektiv kommunikation med Toldstyrelsen og sikrer, at de overholder EU’s toldregler.

-Descartes komplette SaaS-baserede toldløsning opdateres for at opfylde aktuelle lokale krav og forskrifter og behandler effektivt et stort antal tolddeklarationer med høj automatiseringsgrad. Descartes opfylder vores krav som en globalt etableret leverandør med en gennemprøvet toldløsning. Vi handler på et globalt marked, og det er vigtigt, at vores leverandører befinder sig på samme niveau, siger Sr. Manager Inbound, Receiving, Customs & Logistics – EU/Exports hos STG, Yves Neven.

Toldløsninger, der opfylder myndighedernes nye krav

Toldløsningen GCT indeholder en standardkonfiguration til registrering af eksport- og importdeklarationer, som opfylder Toldstyrelsens systemkrav. Implementeringen af GCT bygger på Descartes SaaS-løsning, og kommunikationen opfylder kravene til udveksling af elektroniske EDI-meddelelser med Toldstyrelsen. For at forenkle og sikre processerne omkring IPR vil GCT også blive anvendt til at forenkle STG’s rapportering til Toldstyrelsen. Det bliver integreret med ERP-systemet for at sikre, at indberetningen sker korrekt og for at automatisere processen.

-Vores toldløsning GCT er udviklet til virksomheder med høje krav til effektiv told- og transportbehandling, og STG er en sådan virksomhed. Vi er overbeviste om, at STG vil få stor glæde af løsningen, da den bidrager til at reducere både omkostningerne til og at effektivisere toldbehandlingen, siger VP Sales Customs EMEA hos Descartes, Lars Persson.