Toldsystem


Cloudbaserede løsninger til effektiv og sikker toldhåndtering med automatiserede processer til eksport og import.

Webinar: Fremtidens toldbehandling
Toldområdet i Danmark har været digitaliseret i mange år, men toldsystemerne er forældede og lever ikke op til de øgede datakrav. Derfor skal Danmark udskifte hovedparten af alle sine it-systemer.

db schenker använder sig av tullsystem från descartes
DB Schenker vælger Descartes
Elektronisk og automatiseret håndtering af toldangivelser og toldoplag giver en mere effektiv håndtering og samtidig mulighed for at tilbyde kunderne nye tjenester.
Customs Port Container
Høje datakrav fra EU
Toldbehandlingen skal i både Danmark og alle EU-lande frem til 2025 understøttes af nye it-systemer. Er dine processer, din organisation og dine it-systemer klar til fremtidens toldbehandling?

Toldsystemer, der opfylder toldmyndighedernes krav


Med et toldsystem fra Descartes kan du og din virksomhed nemt håndtere al toldhåndtering og alle kontakter med speditører i et enkelt system.

Gennem en automatiseret toldhåndteringsproces kan du sikre, at alle regler og krav fra toldmyndighederne er overholdt, og at al nødvendig tolddokumentation for forskellige lande er ét sted. Med vores toldsystem reducerer vores kunder deres omkostninger, herunder ved at eliminere dubletter told ved returnering af varer fra EU eller et andet tredjeland.

• En standard integration

• En løsning til alle de skandinaviske lande

• Fleksible rapporteringsværktøjer

• Processororienteret arbejdsgang

• Mulighed for at tilføje yderligere EU -lande

• WEB- eller klient-serverinstallation

Descartes platform er baseret på mange års erfaring med at arbejde med myndigheder. Dette muliggør effektivt og digitalt samarbejde mellem forskellige parter for at imødekomme en lang række lovgivningsmæssige krav.

Automatiser din toldbehandling i et enkelt system


Vores toldløsninger giver din virksomhed den IT-support, der er nødvendig for omkostningseffektiv styring af toldoplag, eksport, import og oprettelse af toldangivelser. Vi sikrer, at alle tolddokumenter oprettes og sendes elektronisk i overensstemmelse med gældende krav fra den den danske toldmyndighed.

Vores kunder


Kunder i forskellige brancher, i Norden og Europa, deler, hvordan de forbedrer både kundeoplevelsen og logistik- og forsyningskæden ved hjælp af løsninger fra Descartes.

"Med Descartes løsning kan vi håndtere told mere effektivt og forhåbentlig øge vores markedsandele gennem en smartere række toldtjenester"
- Mikael Eriksson, Head of Customs, Schenker AB i Sverige

"Ved at bruge Descartes toldstyringsløsning får vi fuld kontrol over vores import- og eksportangivelser”
- Ole Iver Mæhlum, Logistics Manager Scandinavia, Jackon AS

Moderne toldsystemer, der sikrer, at gældende toldregler overholdes


>95
Tilknyttede
luftfartsselskaber

>45
Tilknyttede
søfartsselskaber

>135K
Vognmandsvirksomheder

Vil du vide mere om Descartes toldløsninger?