Skal du outsource eller selv udføre opgaven? Du kan outsource toldhåndteringen til transportører eller eksterne konsulenter, men du kan ikke outsource ansvaret! Det er virksomheden, og dens medarbejdere, der holdes ansvarlige for fejl og mangler. I webinaret får du indsigt i, hvordan du kan sikre, at eksport/import udføres korrekt.

Med dit eget toldsystem, som er fuldt konfigureret og tilpasset din virksomhed, har du styr på toldhåndteringen. Toldprocessen kan derefter automatiseres, hvilket reducerer omkostningerne og minimerer fejl:

• Ingen omkostninger ved kontrol af 3. part

• Lavere omkostninger pr. erklæring

• Ingen forsinkelser i forsendelsesprocessen

• Mindre binding til transportøren •

• Større mulighed for at minimere transportomkostningerne for hver forsendelse