Descartes in the News


Explore coverage of company and technology news

De resultaten van het onderzoek laten ook zien dat milieuonvriendelijke bezorging een grote impact kan hebben op retailers – zowel in positieve als negatieve zin. Zo zou 42% van de Nederlanders meer kleding en schoenen kopen van een bedrijf dat meetbaar aantoont dat zijn toeleveringsketen duurzamer is dan die van de concurrentie. Maar meer dan een op de vier Nederlandse consumenten is gestopt met winkelen bij een bedrijf (27%) of heeft tegen vrienden en familie gezegd dat ze het moeten vermijden (21%) als reactie op milieu-onvriendelijke bezorging. Jongeren (18-34 jaar) waren eerder geneigd acties zoals de voorgaande te ondernemen als reactie op milieu-onvriendelijke bezorging van een retailer.
De totale emissies van een organisatie worden in drie niveaus opgedeeld, ook wel scopes genoemd. Scope 1 is je directe uitstoot van broeikasgassen en is dus ook het meest ‘eenvoudig’ om op te volgen. Onder Scope 2 valt de indirecte uitstoot waar je nog altijd wel een goed zicht op hebt, denk aan het energieverbruik op kantoor of in productiefaciliteiten. “Scope 3 is waar het een stuk complexer wordt omdat het zowel upstream- als downstreamactiviteiten omvat: hoeveel uitstoot is nodig om een product van een leverancier tot bij je bedrijf en nadien tot bij de klant te krijgen?”, zegt Geerts. “Een groot deel van die uitstoot heb je niet zelf onder controle. Maar het is wel belangrijk om dit te weten, want Scope 3-emissies vertegenwoordigen tot negentig procent van de totale uitstoot.”
De impact van investeren in een transport management systeem reikt verder dan de directe voordelen zoals kostenbesparingen, verbeterde efficiëntie en verbeterd inzicht. De kracht van een TMS ligt ook in de ongrijpbare voordelen voor organisaties. Versterkte klantenservice en merkreputatie maken ook deel uit van het recept voor succes in een voortdurend veranderend logistiek landschap.
Realtime opvolging blijft een hot topic. Toch zien we op dat vlak een verschuiving. Verschillende partijen focusten zich enkele jaren geleden nagenoeg enkel op die realtime weergave van de transportbewegingen. nu gaat het terecht meer om de valorisatie van die data: welke acties onderneem je ermee? Leiden die tot een herplanning en een integratie met het klantenplatform? Integratie van die data met een TMS is belangrijk om de nodige toegevoegde waarde te creëren.
De problemen doen enigszins terugdenken aan de blokkade van het Suezkanaal in 2021. Een schip dat er vast kwam te zitten, legde het verkeer toen bijna een week lam. Hoewel de huidige situatie in het Panamakanaal minder ernstig lijkt, is het zo mogelijk wel een grotere waarschuwing voor bedrijven die van scheepvaart afhankelijk zijn. Terwijl Suez een uitzonderlijke situatie was, zouden droogte en andere klimaatfenomenen de komende jaren op meerdere plaatsen een stoorzender kunnen worden.
Door een gebrek aan containercapaciteit hebben veel verladers de laatste jaren gekozen voor andere transportmodi om hun goederen te vervoeren. Denk hierbij aan vervoer van goederen per vliegtuig of per trein. Waar de noodzaak hiertoe de laatste jaren groot was, kunnen verladers nu strategisch overwegen of ze blijven gebruikmaken van het duurdere (vliegtuig) of ze weer meer transport via zee laten verlopen. De urgentie voor grote bedrijven om hun bedrijfsvoering te verduurzamen wordt door de aankomende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) groter. Het kan dus een strategische zet zijn om CO2-uitstoot te verminderen door meer goederen over zee te vervoeren in plaats van door de lucht. Bovendien kunnen de nieuwe emissierechten voor rederijen bedrijven bewuster maken met welke rederij en schepen ze hun vracht vervoeren, omwille van de mogelijke impact op de kosten en uiteraard de CO2-emissie.
Millennials en Gen Z zijn de meest enthousiaste online consumenten. Hun digitale vaardigheid maakt ze veeleisender, en dit heeft ook invloed op hun verwachtingen rond de bezorging. Snelheid is bij deze jongere consumenten van groter belang dan goedkope bezorging. Zo vindt een aanzienlijk deel van de millennials en Gen Z (39%) een snelle bezorging belangrijker dan hun oudere tegenhangers (19%), blijkt uit het onderzoek. In tegenstelling tot hun jongere tegenhangers geven babyboomers en vroege Gen X-consumenten de voorkeur aan kosten boven snelheid. Prijsbewustzijn bepaalt hun bezorgkeuzes en ze zijn bereid af te zien van een snelle bezorging om kosten te besparen. Bij 47 procent van de 55-plussers die minder besteedbaar inkomen hebben, is prijsgevoeligheid een dominante factor in hun besluitvormingsproces.
Omdat e-commerce zich blijft uitbreiden onder verschillende generaties en demografische groepen, wordt ook het aantal thuisbezorgingen groter. Het afstemmen van bezorgopties op verschillende delivery persona’s, waaronder snelheidsgedreven millennials, kostenbewuste babyboomers en op duurzaamheid gerichte Gen Z’ers, kan een gamechanger zijn voor retailers. Door deze verschillende voorkeuren te begrijpen, kunnen retailers de klantervaring verbeteren, de merkloyaliteit versterken en hun bedrijfsresultaat verbeteren.
Vanaf januari 2024 gelden in Europa strengere regels voor organisaties met betrekking tot rapportage over hun scope 3-CO2-emissies. Voor verladers betekent dit dat ze gedetailleerde informatie over hun scope 3-CO2-uitstoot zullen moeten verschaffen. En dat kan natuurlijk alleen op basis van de juiste data en inzichten. In de meeste organisaties staat dit intussen wel op de agenda. Maar voor wie nog moet beginnen, is het nu echt wel vijf voor twaalf.
De reden waarom change management zo belangrijk is, is dat je de beste resultaten van supply chain en logistieke oplossingen niet alleen bereikt wanneer nieuwe oplossingen worden uitgevoerd. Dit gebeurt wel wanneer bedrijfsstrategieën, tactieken en processen worden ‘veranderd’ om te profiteren van nieuwe oplossingsmogelijkheden. Aangezien de meeste mensen van nature niet graag veranderingen omarmen, kan het succes van een project aanzienlijk in gevaar komen zonder een strategie, actieplan en middelen voor change management.