Zoals velen van ons weten zijn de doorlooptijden sinds de pandemie voor veel producten wereldwijd tot extreme niveaus uitgerekt. Hoewel we de extremen van de pandemiejaren achter ons laten, zijn de doorlooptijden nog steeds langer en in veel gevallen onvoorspelbaarder dan vóór de pandemie. Maar waarom is een langere en grotere variabiliteit in doorlooptijden van belang in uw toeleveringsketen? 

Wat is doorlooptijd (lead time)? 

Laten we eerst de doorlooptijd definiëren. De doorlooptijd in de supply chain is de totale tijd vanaf het moment waarop een klantorder of inkooporder wordt geplaatst en het moment waarop de goederen worden ontvangen. Er kunnen meerdere doorlooptijden zijn binnen een toeleveringsketen, meestal tussen elk knooppunt of proces, vanaf de grondstoffen, de verwerking en het uiteindelijk bezorgen van de zending aan de klant.

Waarom is doorlooptijd belangrijk? 

Het volgen en begrijpen van de doorlooptijd is van groot belang voor het vaststellen van nauwkeurige leveringsdata voor klantorders, voor het vaststellen van voorraad- en veiligheidsvoorraadniveaus in de gehele toeleveringsketen voor eindproducten en Work in Progress (WIP)-materialen. Zonder nauwkeurige doorlooptijden hebben bedrijven de neiging om meer voorraad aan te houden om voorraadtekorten te voorkomen, en met de huidige economische omstandigheden is dat duurder en kost het waardevolle kapitaal, magazijnruimte en arbeid. Bovendien verminderen langere doorlooptijden de wendbaarheid of veerkracht van een bedrijf om zich aan te passen aan vraagschommelingen of andere verstoringen die zich kunnen voordoen.

Hoe kan u doorlooptijden beter beheren? 

Er zijn veel strategische initiatieven die kunnen worden ondernomen om de doorlooptijden te verkorten, van contractonderhandelingen, leveranciersrationalisatie, door leveranciers beheerde voorraadopties, strategisch netwerkontwerp en tal van andere. In dit artikel concentreren we ons op de manier waarop u de geschatte afvoertijd (ETD: Expected Time of Departure) operationeel kunt gebruiken om de doorlooptijden te verbeteren en een betere planning in de hele toeleveringsketen mogelijk te maken.

De ETD van een container verwijst naar de datum en tijd waarop die specifieke container beschikbaar zal zijn om opgehaald te worden in de haven/terminal. Het werkelijke tijdstip van vertrek is moeilijk (of onmogelijk) om ruim van tevoren te weten. Veel havens stellen deze informatie niet beschikbaar aan de rederijen of verladers. Zonder deze informatie is het moeilijk om vooruit te plannen voor het binnenlandse transport en kan dit ertoe leiden dat containers een dag of langer in de haven blijven staan, terwijl vervoerders proberen vrachtwagens en chauffeurs toe te wijzen en afspraken te plannen voor het ophalen.

Om logistieke dienstverleners en verladers te helpen bij het plannen van de logistiek stroomafwaarts van de haven, biedt Descartes MacroPoint, een real-time transportzichtbaarheidsplatform (RTTVP), realtime locatietracking en voorspellende geschatte lostijd (ETD) voor zendingen ruim voordat ze de loshaven bereiken. Het gebruik van ETD in Descartes MacroPoint kan op verschillende manieren helpen de doorlooptijden te verkorten en processen in de hele toeleveringsketen te verbeteren:

Verbeterde planning: ETD-informatie stelt supply chain-managers in staat hun activiteiten effectiever te plannen. Ze kunnen middelen toewijzen, arbeid plannen en transportdiensten eerder en efficiënter coördineren op basis van het verwachte tijdstip van ontslag. Hierdoor wordt de kans op vertragingen door een gebrekkige voorbereiding verkleind.

Kortere verblijftijd en overligtijd: De verblijftijd in de haven verwijst naar de tijd die een zending wacht voordat deze wordt opgehaald. Er wordt een bepaalde hoeveelheid verblijftijd (of vrije dagen) verwacht en toegestaan, maar als u de toegestane verblijftijd overschrijdt, wordt er een dagelijkse boete in rekening gebracht, overliggeld genoemd, voor elke dag dat de container langer blijft dan de toegestane vrije dagen. of verblijftijd. Met nauwkeurige ETD-voorspellingen kunnen bedrijven hun activiteiten stroomlijnen en de verblijftijd minimaliseren, en het risico van extra kosten vermijden. Deze verkorting van de wachttijd kan de totale doorlooptijden aanzienlijk verkorten.

Geoptimaliseerd voorraadbeheer: Door te weten wanneer zendingen aankomen, kunnen bedrijven hun voorraadniveaus optimaliseren. De veiligheidsvoorraad kan worden verminderd en bedrijven kunnen de voorraadaanvulling beter afstemmen op de verwachte vraag. Dit leidt tot kostenbesparingen op de voorraadkosten.

Verbeterde klantenservice: Door klanten nauwkeurige leveringstermijnen te bieden op basis van ETD-voorspellingen, kan de klanttevredenheid worden verbeterd. Het stelt klanten in staat de ontvangst van goederen effectiever te plannen, waardoor verstoringen als gevolg van onverwachte vertragingen worden verminderd.

Proactieve probleemoplossing: ETD-voorspellingen helpen ook bij het ruim van tevoren identificeren van potentiële vertragingen. Als een zending waarschijnlijk vertraging zal oplopen, kunnen supply chain managers proactieve maatregelen nemen om problemen aan te pakken, zoals het omleiden van zendingen of het overbrengen van alternatieve voorraad, om de impact op de doorlooptijden te minimaliseren.

Lagere transportkosten: ETD-gegevens kunnen worden gebruikt om transportroutes en -modi te optimaliseren. Door beter te begrijpen wanneer zendingen klaar zijn om opgehaald te worden, kunnen bedrijven mogelijk kosteneffectievere transportopties kiezen, waardoor de doorlooptijden verder worden verkort.

Datagestuurde besluitvorming: De ETD-gegevens van Descartes MacroPoint kunnen worden geïntegreerd met andere supply chain managementsystemen, waardoor datagestuurde besluitvorming mogelijk wordt gemaakt op het gebied van verkoop, opslag, transport, productie, voorraadplanning en meer. Bovendien kunnen bedrijven, met de historische gegevens die beschikbaar zijn in Descartes MacroPoint, de doorlooptijden analyseren die worden gebruikt voor planningsdoeleinden en zich aanpassen aan wat er daadwerkelijk gebeurt, waardoor de voorraad mogelijk wordt verminderd of wordt overgeschakeld op goedkopere transportopties. .

Naleving en zichtbaarheid: Sommige klanten kunnen strenge eisen en hoge boetes opgelegd krijgen als u de leveringstermijnen niet naleeft of niet de volledige hoeveelheid van het bestelde product levert. ETD-gegevens kunnen ervoor zorgen dat bedrijven aan deze verplichtingen voldoen, wat leidt tot betere relaties met klanten en het risico op terugboekingen door uw klanten verkleint.

Algehele efficiëntie en veerkracht: Door de doorlooptijden te verkorten kunnen bedrijven flexibeler en sneller reageren, vooral op vraagschommelingen en mogelijke verstoringen van de toeleveringsketen. Gecombineerd met het hebben van noodplannen (alternatieve leveranciers, vervoerders, stroompaden, enz.) kunt u de algehele efficiëntie en veerkracht van de toeleveringsketen verbeteren, wat cruciaal is in het huidige onzekere zakelijke klimaat.

Samenvatting

Het is belangrijk op te merken dat hoewel realtime zichtbaarheidsplatforms en ETD-voorspellingen krachtige hulpmiddelen zijn voor het verkorten van de doorlooptijd, hun effectiviteit afhangt van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens die worden verstrekt door alle verschillende logistieke partners die erbij betrokken zijn met behulp van hun eigen individuele systemen en systemen. processen. Descartes MacroPoint hanteert de hoogste nalevingscijfers als het gaat om het volgen van containers en zendingen, zodat u niet in het ongewisse blijft over uw zendingen. Descartes heeft ook gegevens van de Amerikaanse douane en grenspolitie verwerkt om onze tracking- en voorspellende mogelijkheden te verbeteren. Welke oplossing u ook kiest om uw zichtbaarheid te vergroten en doorlooptijden te verkorten, u moet uw supply chain-strategieën voortdurend monitoren en verfijnen op basis van resultaten uit de praktijk en veranderende marktomstandigheden om duurzame waarde te behalen uit verkortingen van de doorlooptijd. Als u meer wilt weten over de oplossing van Descartes, kunt u vandaag nog met een expert spreken voor meer informatie.

WHITEPAPER OVER DE INDUSTRIE

2023 Global Transportation Management Benchmark Report

Descartes voert jaarlijks benchmarkonderzoek uit onder mondiale transportprofessionals. Uit het onderzoek van 2023 blijkt dat hogere (brandstof)kosten en een tekort aan chauffeurs uitdagingen met zich meebrengen, terwijl investeringen in zichtbaarheid kansen bieden.

Wilt u een gesprek over hoe dit voor uw bedrijf het beste kan worden ingericht?