De sterk dalende prijzen voor containervervoer brengen een kentering teweeg in de machtsverhoudingen tussen verladers en rederijen. Waar verladers ruim twee jaar forse bedragen moesten neerleggen voor opslag en vervoer van zeevracht, zorgen de dalende prijzen ervoor dat lopende contracten massaal heroverwogen worden. Tegelijkertijd biedt het ook een nieuw momentum voor het verder optimaliseren van transportstromen.

Veranderende machtsverhoudingen

Twee jaar lang was de markt voor containervervoer overspannen. De vraag naar containers was dermate hoog dat rederijen forse tarieven konden vragen voor de opslag en het vervoer van goederen. Gegarandeerde levering van goederen was haast uitgesloten. Vaak moesten bedrijven weken langer wachten dan contractueel was afgesproken, als er überhaupt al plek was op een schip om het transport uit te voeren.

Inmiddels zien we een kentering. Door de stagnerende economische groei, mede als gevolg van de corona-pandemie en de huidige oorlog in Oekraïne, is de vraag om consumptiegoederen afgenomen. De machtspositie van rederijen ten opzichte van verladers is veranderd. Waar verladers door een beperkt aanbod gedwongen waren hoge bedragen te betalen voor hun transport, is er nu meer keuzevrijheid. Dat biedt ook een kans voor het maken van slimmere keuzes om je transportstromen te optimaliseren. Keuzes die moeten worden gemaakt op basis van data.

Optimaliseren van transportstromen

In een markt waarin je als verlader al blij mocht zijn als je container werd verscheept, heeft het ontbroken aan voldoende aandacht voor de juiste data en slimme data-analyse. Data-analyse heeft echter pas zin als je ook kunt bijsturen op basis van deze analyse. En door de macht van rederijen was bijsturen nauwelijks mogelijk. Nu die machtspositie is veranderd en verladers een stuk flexibeler zijn geworden, is data-analyse nu wel de moeite waard. Door al je logistieke processen te integreren in één control tower zijn er volop kansen om je transportstromen te optimaliseren.

Bijvoorbeeld als het gaat om het type transport. Waar je als verlader door de hoge containerprijzen geneigd was eerder te kiezen voor vracht per vliegtuig of trein, kun je nu overwegen nieuwe contracten met rederijen af te sluiten om te besparen en grotere volumes in één keer te vervoeren. Denk daarnaast aan het consolideren van shipments. Nu er meer ruimte is bij rederijen, kan het voordeliger en efficiënter zijn om de volumes van je shipments hierop aan te passen.

Verder kun je je voorraadbeheer heroverwegen. In de overspannen markt van de afgelopen twee jaar, kon je door de onzekere levertijden als verlader het risico niet nemen dat je voorraad te laat werd aangevuld. Nu rederijen meer beschikbaarheid hebben is er meer keuze en wordt de supply chain voorspelbaarder. Bijvoorbeeld door het meten van data over de duur van shipments, hebben verladers meer inzicht om hun inventory planning te verbeteren. Voor sommige sectoren geldt dat de opslag van goederen erg kostbaar is. Het optimaliseren van de transport tijd en op basis daarvan het verbeteren van een inventory planning kan daarom een besparing opleveren van wel enkele miljoenen.

Het momentum is aangebroken voor verladers om kritisch te gaan kijken naar hun transportdata en op basis van nieuwe inzichten slimmere keuzes te maken om de supply chain te verbeteren. Met een goed transport management systeem (TMS) krijg je de juiste data en kun je de grip op transportstromen vergroten. 

Auteur: Elmer Spruijt, VP Transport Management EMEA bij Descartes

Dit artikel verscheen als eerste op transport-online.nl

WHITEPAPER OVER DE INDUSTRIE

4 Stappen naar succes met een TMS

Wie als onderneming overweegt om in een TMS te investeren of een bestaand pakket te vervangen, zou de focus daarbij moeten leggen op 4 aspecten. Daarmee zijn de belangrijkste uitdagingen van nu en de nabije toekomst te tackelen.

Spreken met een expert?