Op geen enkel moment in de geschiedenis kregen leiders binnen de supply chain en de logistiek zoveel grote uitdagingen voorgeschoteld. Heel wat van deze uitdagingen traden op de voorgrond tijdens de pandemie, maar waren eigenlijk daarvoor al begonnen, en ze zullen ons ook na de pandemie nog parten spelen. Met uitdagingen als een wereldwijd conflict, een
te grote vraag, een tekort aan mensen, uitrusting en voorraden, stijgende kosten, toenemende klantenverwachtingen en een grotere nadruk op het koolstofvrij maken van supply chains, moeten leiders binnen die supply chains hun strategieën herzien

Descartes signaleert 9 logistieke thema's die binnen de supply chain domineren en beschrijft ze in dit ebook. Deze gids overloopt essentiële strategieën en tactieken die organisaties kunnen toepassen om succesvol te zijn te midden van de chaos en tekorten die ons te wachten staan.