Vaak gestelde vragen import compliance

Wat zijn HS-codes?


HS-codes zijn (sub)codes voor goederen. Deze codes kunnen worden gebruikt om snel te bepalen welke invoerbeperkingen en -heffingen relevant zijn voor het product dat wordt ingevoerd.

Een nauwkeurige identificatie van de producten en goederen die u invoert is van cruciaal belang om de relevante rechten en vergoedingen te kunnen berekenen. Dit proces bestaat uit een vergelijking van de goederen en producten met overheidsschema's en -lijsten, waarbij aan producten met verschillende omschrijvingen unieke codes worden toegekend.


We beantwoorden de volgende vragen...
  1. toc

Wat is een HS-code?

De codes van het geharmoniseerd systeem (HS) zijn zescijferige identificatiecodes die door de Werelddouaneorganisatie (WCO: World Customs Organisation) zijn ontwikkeld om de internationale handel te vergemakkelijken. Deze codes worden gebruikt om goederen en producten te classificeren die over de internationale grenzen heen worden verhandeld, en ze worden gebruikt door de meeste douaneautoriteiten wereldwijd. HS-codes vormen ook de basis voor gespecialiseerdere classificatiesystemen die door heel wat landen worden gebruikt voor internationale handel; er worden dan extra cijfers toegevoegd achter de eerste zes.

De codes van het Amerikaanse Harmonized Tariff Schedule en Schedule B zijn bijvoorbeeld gebaseerd op het geharmoniseerd systeem; beide gebruiken tiencijferige codes waarvan de eerste zes cijfers identiek zijn aan de overeenkomstige HS-code.

Wat is de beste aanpak voor het classificeren van goederen voor de douane ?

Ingevoerde goederen classificeren voor de douane houdt in dat de HS/HTS-codelijst wordt opgezocht (zoals van toepassing) en dat wordt nagegaan welke code het best bij uw product past. Aangezien de beschrijvingen van de HS/HTS-codes algemener zijn (omdat zij een brede waaier van producten moeten dekken), kan er sprake zijn van dubbelzinnigheid en ruimte voor interpretatie. Het is raadzaam altijd HS-codes te verkiezen die specifieker aansluiten bij uw goederen boven algemenere codes (bv. "telefoons voor cellulaire netwerken" is voor een smartphone te verkiezen boven "draadloze communicatieapparatuur").

Gezien de mogelijke dubbelzinnigheid van het proces kunt u de exacte redenering die aan de basis ligt van een classificatiebesluit best documenteren; deze documentatie kan worden gebruikt om tijdens een audit aan te tonen dat de minimumnorm voor redelijke zorgvuldigheid in acht is genomen. Importclassificatie en compliance-oplossingen kunnen invoerders helpen om de HS-code voor hun producten correct te bepalen.

Wat zijn verklarende nota's?

Verklarende nota’s vormen bijkomend materiaal dat niet wordt beschouwd als een “integraal onderdeel” van de conventie inzake het geharmoniseerd systeem (HS). Ze dienen echter een belangrijk (zij het informeel) doel, aangezien ze de officiële interpretatie en het toepassingsgebied van de GS-codeclassificaties door de Werelddouaneorganisatie omvatten. Verklarende nota’s zijn echter niet juridisch bindend of afdwingbaar en moeten door de invoerders worden gebruikt om punten van onduidelijkheid of twijfel op te helderen, en niet als enige basis voor de classificatie van producten.


Wilt u met een van onze expert verder praten?