WATERLOO, Ontario, Canada, 29 juli 2015 - Descartes Systems Group (Nasdaq:DSGX) (TSX:DSG), wereldleider in integratie van handelsverkeer tussen logistiekintensieve organisaties, heeft een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van software-ontwikkeling heeft getekend met SAP SE (NYSE:SAP). Het partnerschap biedt klanten een integraal bedrijfsinformatienetwerk op het gebied van logistieke samenwerking en connectiviteit dankzij het logistieke berichtenverkeer tussen Descartes’ cloud-gebaseerde Global Logistics Network (GLN) en de SAP-toepassing SAP® Transportation Management (SAP TM).

Aangezien mondiaal transportmanagement een meerpartijenproces is waarbij logistieke dienstverleners, vervoerders en overheidsinstanties zijn betrokken, zijn effectieve connectiviteit en samenwerking van cruciaal belang. Descartes’ partnerschap met SAP is ontworpen om klanten binnen het logistieke netwerk integrale zichtbaarheid van, en controle over hun, zendingen te bieden en ervoor te zorgen dat de bijbehorende douane-, veiligheids- en fiscale aangiften worden afgewikkeld zodat de logistieke activiteiten veilig, naadloos en consistent verlopen.

Descartes zal, eveneens als onderdeel van de overeenkomst, GLN-gebaseerde services voor berichtenverkeer en aangiften aanbieden voor grensoverschrijdende veiligheidsaangiften zoals ICS- en ACE-aangiften en doorvoer-, uitvoer- en invoeraangiften voor expediteurs en vrachtmakelaars. Deze services benutten de transportinformatie van SAP TM en leveren de actuele status van aangiften aan SAP TM ter verbetering van de zichtbaarheid van zendingen.

Descartes' GLN is een van 's werelds grootste, elektronische netwerken voor logistieke communicatie, dat een mondiale gemeenschap van meer dan 220.000 partijen verspreid over meer dan 160 landen verbindt. Descartes’ GLN, dat is ontworpen voor logistieke activiteiten, houdt rekening met de unieke eisen van de verschillende transportmodaliteiten en regionale berichtenstandaarden die van cruciaal belang zijn voor het succesvolle beheer van de stroom gegevens en documenten tussen bedrijven waarmee de inhoud van zendingen, middelen en mensen onderweg worden gevolgd en gecontroleerd. Daarnaast ondersteunt Descartes’ GLN het commerciële, douane- en productgerelateerde berichtenverkeer dat essentieel is voor mondiale activiteiten.

“Het verheugt ons dat we kunnen samenwerken met SAP om de klanten een betere controle over hun logistieke activiteiten op zowel mondiale als lokale schaal te kunnen geven,” zegt Edward J. Ryan, CEO bij Descartes. “We hebben met plezier gewerkt aan de vormgeving van onze geslaagde samenwerking waarbij we de klanten van SAP mondiale handelsgegevens ter beschikking konden stellen. Deze nieuwe relatie en onze recente verwerving van MK Data Services, aanbieder van oplossingen voor de screening op niet-toegelaten partijen, bieden ons de kans nog nauwer samen te werken en op een uitgebreidere manier die geheel ten goede komt aan onze klanten.”

“Binnen de hedendaagse complexe mondiale leveringsketens zijn de circulatie en uitwisseling van gegevens tussen logistieke partijen zeker zo belangrijk als de fysieke bewegingen van de goederen zelf,” zegt Franz Hero, Senior Vice President, Supply Chain Management & Logistics bij SAP. “Het verheugt ons dat ons partnerschap met Descartes betekent dat SAP TM wordt uitgebreid met meer opties voor connectiviteit met handelspartners waarmee de omvangrijke, tijdige en accurate logistieke informatie kan worden gegenereerd die is vereist voor operationele excellentie.”

Over Descartes

Descartes (TSX:DSG) (Nasdaq:DSGX) is de wereldwijde leider op het gebied van on-demand, SaaS-oplossingen (Software-as-a-Service) die bijdragen aan de verbetering van de productiviteit, prestaties en zekerheid voor ondernemingen waarbij logistiek een belangrijke rol speelt. Descartes heeft meer dan 200.000 aangesloten deelnemers die gebruik maken van de cloud-gebaseerde services. Klanten gebruiken de Descartes’ modulaire SaaS-oplossingen voor de stroomlijning, controle en meting van verschillende logistieke processen zoals de planning en uitvoering van distributie-activiteiten, de validatie en betaling van logistieke facturen, de toegang tot mondiale handelsgegevens, de aangifte van im- en exportdocumenten en de uitvoering van talrijke andere logistieke processen door hun deelname aan de grootste, samenwerkende, multi-modale logistieke gemeenschap ter wereld. Descartes’ hoofdkantoor is gevestigd in Waterloo, Ontario, Canada en de onderneming heeft daarnaast vestigingen en partners verspreid over de hele wereld. Meer informatie op www.descartes.com.

Mediacontact mondiaal    

Mavi Silveira  
Tel.: +1 (800) 419-8495 tst 202416 
msilveira@descartes.com                                                               

Mediacontact EMEA

Renate Kok
Tel.: +31 (0)33 460 6200 tst 640073
rkok@descartes.com 

Waarschuwing inzake toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht bevat toekomstgerichte informatie die binnen het kader van de financiële wetgeving valt ("toekomstgerichte verklaringen") in relatie tot het productaanbod van Descartes en potentiële, daaruit voortvloeiende baten en andere belangen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen impliceren bekende en onbekende risico’s, onzekerheden, aannamen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke resultaten, prestaties of verworvenheden en wel zodanig dat deze significant afwijken van de beoogde resultaten, prestaties of verworvenheden of ontwikkelingen die expliciet of impliciet volgen uit dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tot deze factoren behoren, zij het niet uitsluitend, de factoren en aannamen die zijn beschreven in de paragraaf getiteld Certain Factors That May Affect Future Results (Bepaalde factoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden) in documenten die zijn gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission, Ontario Securities Commission en andere beurscommissies in Canada, met inbegrip van de meest recent gedeponeerde besprekingen en analyses van de bedrijfsleiding van Descartes. Indien deze risico's zich daadwerkelijk voordoen, kunnen zij een wezenlijk negatieve invloed hebben op ons bedrijf, onze financiële situatie of het bedrijfsresultaat. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat de koers van onze gewone aandelen daalt, misschien zelfs wezenlijk. Lezers zijn gewaarschuwd geen onevenredig vertrouwen te hebben in dergelijke toekomstgerichte verklaringen die alleen hun waarde hebben op de dag dat zij worden afgelegd. Toekomstgerichte verklaringen worden afgegeven met het doel informatie te verschaffen over de actuele toekomstverwachtingen en plannen van de bedrijfsleiding. Lezers zijn gewaarschuwd dat dergelijke informatie mogelijk niet is bestemd voor andere doeleinden. Descartes verbindt zich niet tot of aanvaardt geen enkele verplichting of garantie tot publicatie van wijzigingen op of revisies van een toekomstgerichte verklaring indien de verwachtingen veranderen of de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden zich wijzigen waarop een dergelijke toekomstgerichte verklaring is gebaseerd, tenzij de wet zulks vereist.

SAP en andere, hier genoemde producten en diensten van SAP alsook de respectieve logo’s zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SAP SE (of een aan SAP gelieerde onderneming) in Duitsland en andere landen. Raadpleeg http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx voor meer informatie en mededelingen over handelsmerken.

De namen van alle andere producten en diensten die worden genoemd, zijn handelsmerken van de respectieve bedrijven.

Toekomstgerichte verklaring van SAP

Alle verklaringen in dit document die geen betrekking hebben op historische feiten, zijn “toekomstgerichte” verklaringen als bedoeld onder de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. Woorden zoals “anticiperen”, “geloven”, “schatten”, “verwachten”, “prognosticeren”, “van plan zijn”, “kunnen”, “plannen”, “ramen”, “voorspellen”, “zullen”, “zouden” en vergelijkbare uitdrukkingen in relatie tot SAP hebben tot doel aan te geven dat er sprake is van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. SAP verbindt zich niet tot enige verplichting tot publicatie van wijzigingen op of revisies van een toekomstgerichte verklaring. Alle toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan uiteenlopende risico's en onzekerheden, waardoor de uiteindelijke resultaten significant kunnen afwijken van de verwachtingen. De factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige financiële resultaten van SAP, worden in meer detail beschreven in de documenten die SAP heeft gedeponeerd bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder SAPs laatste jaarverslag in de vorm van Formulier 20-F, neergelegd bij de SEC. Lezers zijn gewaarschuwd geen onevenredig vertrouwen te hebben in deze toekomstgerichte verklaringen die alleen hun waarde hebben op de dag dat zij worden afgelegd.