WATERLOO, Ontario, Canada, 30 juli 2015 (GLOBE NEWSWIRE 20 juli 2015) -- Descartes Systems Group (TSX:DSG) (Nasdaq:DSGX), wereldleider in integratie van handelsverkeer tussen logistiekintensieve organisaties via het Global Logistics Network (GLN), heeft bekendgemaakt dat het MK Data Services LLC (“MK Data”) heeft verworven, een toonaangevende, in de VS gevestigde aanbieder van oplossingen en handelsgegevens voor de screening op niet-toegelaten partijen “denied party screening”.

Screening op niet-toegelaten partijen is tegenwoordig van essentieel belang om bedrijfsrisico’s te minimaliseren. Niet alleen regeringen van verschillende landen, maar ook internationale organisaties houden uiteenlopende lijsten bij met personen, organisaties en landen die niet of slechts beperkt in aanmerking komen voor handelsrelaties. Op dergelijke lijsten kunnen klanten, leveranciers, werknemers en zakenpartners staan en deze lijsten hebben betrekking op bedrijfsprocessen zoals het sluiten van contracten, de verzending en de betaling.

Denied party screening is cruciaal voor verzending en internationale handel. Vaak ligt de verantwoordelijkheid voor de naleving van deze handelsbeperkingen bij degenen die betrokken zijn bij de logistieke afhandeling van een zending, zoals de exporterende onderneming, de logistieke dienstverlener, expediteur of de vervoerder. Tot de sancties voor niet-naleving behoren geldboetes, intrekken van exportprivileges en strafrechtelijke vervolging. Bovendien kan niet naleven van deze handelsbeperkingen een enorme reputatieschade met zich meebrengen, aangezien de sancties gepubliceerd worden.

Al meer dan twintig jaar levert MK Data technologische oplossingen waarmee meer dan 900 bedrijven worden geholpen bij de naleving van deze beperkingen door de transacties met opgegeven partijen te screenen. Als bestaande zakenpartner van Descartes met aansluiting op het GLN is de technologie van MK Data al actief voor de screening van zendingen door middel van een omvangrijke, regelmatig geactualiseerde internationale database van aan beperkingen onderworpen partijen. De exclusieve congruentie-algoritmen van MK Data, waarvan klanten de gevoeligheid kunnen aanpassen aan hun eigen behoefte aan risico-afdekking, signaleren potentiële problemen waarbij snel ingegrepen moet worden. Net als Descartes’ Customs Info handelsgegevens voeden ook MK Data’s gegevens de toonaangevende systemen voor Global Trade Management systemen (GMT) en zijn deze gegevens integreerbaar met Customer Relationship Management (CRM)- en Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen. Hierdoor worden klanten in staat gesteld een uitgebreid programma voor de naleving van handelsrestricties te implementeren.

“Het Global Logistics Network is de aangewezen plek voor multinationale verzenders, logistieke tussenpersonen en vervoerders om een screening uit te voeren op de naleving van internationale handelsrestricties," zegt Edward J. Ryan, CEO van Descartes. "Meer dan 11.000 klanten gebruiken dagelijks het GLN om zendingen te beheren en uit te voeren met diverse vervoersmodaliteiten, van en naar verschillende landen van herkomst en bestemming en van uiteenlopende goederen. Onze aaneensluiting met MK Data is een werkelijk samenbindende overname voor ons bedrijf; de naleving van handelsrestricties is immers in zowel het individuele als in het gedeelde belang van elke deelnemer aan het GLN.”

"Een snelgroeiende inkomstenstroom en nauwe banden met de aanbieders van GTM-systemen maken MK Data tot een bloeiend, uiterst rendabel bedrijf dat van toenemende betekenis is voor de handelsgemeenschap," zegt Allan Brett, Chief Financial Officer van Descartes. "De oplossingen van MK Data bieden de flexibiliteit voor zowel de doelgerichte screening van afzonderlijke vervoerstransacties via het GLN als voor de continue nalevingsscreening van het palet aan (potentiële) klanten en leveranciers van onze klanten."

“De denied party screening dienst kan op verschillende manieren worden gebruikt: via de MK data website of geïntegreerd met uw bedrijfssystemen via periodieke updates of een real-time controle op zending niveau via een Web Service”, licht Eric Geerts, Director Product Management Customs EMEA, ocean & ports bij Descartes, toe.“De functionaliteit zal ook verder geïntegreerd worden in de Descartes software oplossingen, zoals de douane applicatie, als optionele extra module. We verwachten dit in het komende jaar beschikbaar te hebben. Met deze functionaliteit verhoogt u het niveau van compliance op uw zendingen, en dit op een automatische manier met enkel een manuele interventie ingeval van een positieve match.”

Het hoofdkantoor van MK Data is gevestigd in Columbia, Maryland, Verenigde Staten. De aanschafprijs voor de verwerving bedroeg ongeveer USD $ 76,3 miljoen in contanten plus de aanvaarding van ongeveer USD $ 7,2 miljoen aan voorwaardelijke en andere contant te betalen verplichtingen. Descartes is voornemens nadere informatie over de verwerving te verschaffen bij de openbare conference call over de financiële resultaten van het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2016 die op dit moment is gepland voor begin september 2015. De verwachting is niet dat deze verwerving een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de inkomsten of gecorrigeerde brutowinst (EBITDA) van Descartes voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2016.

Over Descartes

Descartes (TSX:DSG) (Nasdaq:DSGX) is de wereldwijde leider op het gebied van on-demand, SaaS-oplossingen (Software-as-a-Service) die bijdragen aan de verbetering van de productiviteit, prestaties en zekerheid voor ondernemingen waarbij logistiek een belangrijke rol speelt. Descartes heeft meer dan 200.000 aangesloten deelnemers die gebruik maken van de cloud-gebaseerde services. Klanten gebruiken de Descartes’ modulaire SaaS-oplossingen voor de stroomlijning, controle en meting van verschillende logistieke processen zoals de planning en uitvoering van distributie-activiteiten, de validatie en betaling van logistieke facturen, de toegang tot mondiale handelsgegevens, de aangifte van im- en exportdocumenten en de uitvoering van talrijke andere logistieke processen door hun deelname aan de grootste, samenwerkende, multi-modale logistieke gemeenschap ter wereld. Descartes’ hoofdkantoor is gevestigd in Waterloo, Ontario, Canada en de onderneming heeft daarnaast vestigingen en partners verspreid over de hele wereld. Meer informatie op www.descartes.com.

Over MK Data

Bezoek www.mkdataservices.com voor meer informatie over MK Data.

Mediacontact mondiaal  

Mavi Silveira     
Tel.: +1 (800) 419-8495 tst 202416  
msilveira@descartes.com     

Mediacontact EMEA

Renate Kok
Tel.: +31 (0)33 460 6200 tst 640073
rkok@descartes.com

Waarschuwing inzake toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht bevat toekomstgerichte informatie die binnen het kader van de financiële wetgeving valt ("toekomstgerichte verklaringen") in relatie tot het productaanbod van Descartes en potentiële, daaruit voortvloeiende baten en andere belangen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen impliceren bekende en onbekende risico’s, onzekerheden, aannamen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke resultaten, prestaties of verworvenheden en wel zodanig dat deze significant afwijken van de beoogde resultaten, prestaties of verworvenheden of ontwikkelingen die expliciet of impliciet volgen uit dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Tot deze factoren behoren, zij het niet uitsluitend, de factoren en aannamen die zijn beschreven in de paragraaf getiteld Certain Factors That May Affect Future Results (Bepaalde factoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden) in documenten die zijn gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission, Ontario Securities Commission en andere beurscommissies in Canada, met inbegrip van de meest recent gedeponeerde besprekingen en analyses van de bedrijfsleiding van Descartes. Indien deze risico's zich daadwerkelijk voordoen, kunnen zij een wezenlijk negatieve invloed hebben op ons bedrijf, onze financiële situatie of het bedrijfsresultaat. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat de koers van onze gewone aandelen daalt, misschien zelfs wezenlijk. Lezers zijn gewaarschuwd geen onevenredig vertrouwen te hebben in dergelijke toekomstgerichte verklaringen die alleen hun waarde hebben op de dag dat zij worden afgelegd. Toekomstgerichte verklaringen worden afgegeven met het doel informatie te verschaffen over de actuele toekomstverwachtingen en plannen van de bedrijfsleiding. Lezers zijn gewaarschuwd dat dergelijke informatie mogelijk niet is bestemd voor andere doeleinden. Descartes verbindt zich niet tot of aanvaardt geen enkele verplichting of garantie tot publicatie van wijzigingen op of revisies van een toekomstgerichte verklaring indien de verwachtingen veranderen of de gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden zich wijzigen waarop een dergelijke toekomstgerichte verklaring is gebaseerd, tenzij de wet zulks vereist.