Vanaf 1 januari 2024 zijn grote bedrijven in Europa verplicht de emissies van transport te rapporteren, inclusief bedrijven die transport uitbesteden. Bedrijven moeten rapporteren over CO2-, CH4- en N2O-emissies, van Scope 1- tot en met Scope 3-emissies, upstream en downstream. Vanaf 1 januari 2025 geldt dezelfde regel voor kleinere bedrijven. Sancties voor bedrijven die niet voldoen aan de nieuwe regelgeving kunnen oplopen tot 5 procent van de jaaromzet.

Lees het volledige artikel op Supplychainmagazine.nl