Duurzaamheid klimt snel op in de prioriteitenlijstjes van transportbedrijven. Toch is er nog wel een groot verschil tussen zeggen en doen. Veel verladers geven aan dat ze het aspect duurzaamheid belangrijk vinden, maar rekenen logistiek dienstverleners er nog niet of nauwelijks op af. Daarnaast is er nog weinig vraag naar het ontvangen van CO2- data. Dat het verschil tussen zeggen en doen zal afnemen, staat vast. Onder druk van consumenten en overheden zal er meer actie komen om te voldoen aan een duurzamere logistiek. Een TMS is in dat geval de aangewezen applicatie als basis voor het meten en verwerken van uitstootgegevens én daar vervolgens iets mee doen in de vorm van oplossingen of diensten.

Lees het volledige artikel op Transport-online.nl