Sådan sparer nordiske virksomheder penge med toldoplag

Mange nordiske virksomheder importerer varer fra lande uden for EU. Har man derefter videresalg til lande uden for EU, fx Norge eller Storbritannien, er der store besparelser at hente.

Du kan lægge ufortoldede varer på et toldoplag for at slippe for at betale toldafgift første gang ved import til Danmark for derefter at betale yderligere et toldafgift på salgstidspunktet. Hvis man har stor eksport af varer til Norge, som er importeret fra lande uden for EU, bruger de fleste af vores kunder toldoplag for at undgå at skulle betale dobbelte toldafgifter.

Eksempel: Audionord International, virksomheden bag Hi-Fi Klubben, importerer HiFi-produkter af høj kvalitet, som derefter sælges i butikkerne i Danmark, Norge, Sverige, Holland og Tyskland samt fra deres webshop. For Audionord har det været vigtigt at automatisere dele af deres arbejdsgang og på den måde slippe for at bruge ressourcer på de mest rutineprægede opgaver i toldbehandlingen. De anvender toldoplag, da en stor del af deres produkter importeres fra tredjelande, hvoraf nogle geneksporteres fra EU, til salg i deres norske butikker og som onlinesalg i Norge. Se mere i videoen herunder:

Audionord anvender toldoplag, da en stor del af deres produkter importeres fra tredjelande, hvoraf nogle geneksporteres fra EU til salg i deres norske butikker og som onlinesalg i Norge.

En af grundene til, at Audionord anvender toldoplag, er for at spare penge og reducere antallet af interne arbejdstimer. Automatisering reducerer den tid, der bruges på toldklarering, og det faktum, at man er forberedt på de nye europæiske standarder i sit toldsystem. Men den største besparelse ved toldoplag for Audionord er, at de slipper for at betale EU-told på de varer, der sendes til Norge fra lageret i Danmark.

Hvordan kan toldoplag hjælpe virksomheder med sæsonbetonet ordreflow?

Toldoplag er også interessant for virksomheder, der påvirkes af sæsonafhængigt ordreflow som fx på forskellige årstider eller ved højtider. Virksomheder, der har toldoplag, kan tilbyde deres kunder bedre service, da varerne ligger klar på toldoplaget for hurtigt at kunne blive sendt til kunden ved bestilling/højsæson. Virksomheden undgår på den måde at låse op for kapital ved at betale importtold på forhånd. Det sker først på salgstidspunktet.

Fordele ved toldoplag: Opbevar varer på lager uden tidsbegrænsning, og forøg pengestrømmen

En af fordelene ved toldoplag er, at man kan lagre ufortoldede varer uden tidsbegrænsning. Da varer, der lagres på toldoplag, ikke fortoldes straks på købstidspunktet, reduceres kapitalbindingen, hvilket er positivt for virksomhedens pengestrøm. Man får bedre kontrol over sin lagersaldo både for frie cirkulationsvarer og for toldpligtige varer.

Desuden øges muligheden for en bedre lagerføring af varer efter virksomhedens behov, som fx ved højsæsoner. Uden toldoplaget bliver forsyningskæden længere, da lageret så skal tilpasses efter kundens bestilling. Toldoplag gør det nemmere og mere omkostningseffektivt at have varer på lager, da varer kan opbevares i toldoplaget i en ubegrænset periode. Derfor kan varerne lægges på toldoplag, indtil man ved, om de skal overgå til fri omsætning, geneksporteres eller overføres til en anden særlig procedure.

På den måde sikrer din virksomhed, at told og skat af varerne først betales, hvis varerne er deklareret til fri omsætning. Hvis varerne geneksporteres, behøver man ikke betale toldafgifter.

Andre grunde til at bruge toldoplag ud over at spare penge

For varer, der er sat på toldoplag, betales der ikke toldafgifter og moms på det tidspunkt, hvor varerne importeres, og heller ikke mens varerne er på lager. Toldafgifter og moms betales altså først, når varerne tages ud af toldoplaget. Det giver frihed til at beslutte tidspunkter, hvor told- og momsafgifterne skal betales og dermed mulighed for at optimere cash flowet. Det kan bidrage til at udvide aktiviteterne på andre områder, da den disponible kapital ikke er bundet af afgifter på det pågældende tidspunkt.

Eksempel: For Audionord betød det, at man kunne optimere selve toldbehandlingen med støtte fra deres eget skybaserede toldsystem. Man ønskede at reducere antallet af timer internt, der blev brugt på toldbehandling, og være forberedt i overensstemmelse med den nye europæiske standard (UCC). Toldsystemet hjælper Audionord med at få kontrol over alle toldrelaterede opgaver, og de behøver ikke længere at vedligeholde deres egne servere. Ved at optimere deres interne processer frigør de tid for personalet til at fokusere på at give deres kunder en bedre service.

Hvilke virksomheder bør benytte sig af toldoplag?

Toldoplag er især anvendeligt for virksomheder, der lagerfører en vis mængde varer, som i næste trin er aktuelle til videresalg. En anden fordel er, at fortoldningen til Norge kan lægges op, så eksportdeklarationen i Danmark "vendes" til at blive en importdeklaration i Norge. På den måde kan data genbruges og håndteringen optimeres.

Sådan fungerer Descartes toldoplag og samarbejde med Toldstyrelsen

Descartes toldoplag tager udgangspunkt i information fra virksomhedens system. Det kan være oplysninger om ordre-, faktura- og artikelnummer. Derefter opretter vi en lagersaldo og samkører den ved hvert udtræk af varer fra toldlageret. Descartes har et kontinuerligt samarbejde med Toldstyrelsen for som systemleverandør at kunne garantere, at vores toldløsninger følger gældende toldregler og myndighedskrav.

Eksempel: HiFi Klubben Norge sender en række reparationer tilbage til Audionord Danmark, hvor man anvender en procedure for aktiv forædling (IPR – Inward Processing Relief). Denne flytning af varer logges automatisk i toldsystemet, hvilket muliggør efterfølgende dokumentation til Toldstyrelsen.


Skrevet af:

Per Olafsen
Key Account Manager